Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

2018  rok –  680-lecie wsi Lipce

Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta

13 listopada br. w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbył się Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin reymontowskich, z gmin i miejscowości związanych z życiem i twórczością Wł. St. Reymonta oraz szkół noszących imię Wł. St. Reymonta, z terenu całego kraju.
W konkursie udział wzięli uczniowie z ośmiu szkół z województw:  łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta, stworzenie uczestnikom warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji swojej wiedzy z rówieśnikami, uczczenie 680-lecia wsi Lipce.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów: 10 ze szkół podstawowych (kl. IV-VI) i 22 ze szkół podstawowych (kl. VII, VIII), klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Laureatami konkursu zostali:
kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI)

I miejsce – Mikołaj Biernat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie (woj. wielkopolskie)
II miejsce – Julia Mańka Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Mogilnie Dużym (woj. łódzkie)
III miejsce – Maja Puchalska Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Mogilnie Dużym (woj. łódzkie)
IV miejsce – Jakub Barańczyk Szkoła Podstawowa w Mszadli (gm. Lipce Reymontowskie)

kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (kl. VII, VIII), uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Zuzanna Błaszak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie (woj. wielkopolskie)
II miejsce – Magdalena Pikalska Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (woj. mazowieckie)
III miejsce – Oliwia Głuszek Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
IV miejsce – Jakub Ślusarczyk Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (woj. mazowieckie)                            
V miejsce – Klaudia Ruszkowalska Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (woj. mazowieckie)                            

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez GOKSiR w Lipcach Reymontowskich i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach.