Zespół wokalno-kabaretowy klubu seniora – „Promyk”

Uncategorized

Zespół powstał w 1999 roku. Głównym celem założenia Zespołu było stworzenie osobom w wieku emerytalnym możliwości odnawiania dawnych i rozwijania nowych zainteresowań oraz możliwości rozrywki, spotkań towarzyskich i aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego.

Kalendarium Zespołu:

1999
27.03 – I miejsce w I Regionalnym Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Koluszkach;
27.06 – I miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej w ramach IV Turnieju Gmin Reymontowskich w Kołaczkowie;
04.12 – wyróżnienie w V Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach;

2001
18.02 – koncert podczas IV edycji „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich;
08.03 – koncert podczas „Dnia Kobiet” w Lipcach Reymontowskich;
28.04 – udział w III Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Koluszkach;
01.12 – wyróżnienie podczas VIII Regionalnego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach;

2002
09.02 – koncert podczas „Balu Samotnych Serc” w Lipcach Reymontowskich;
26.02 – koncert w Domu Pomocy Społecznej w Wycześniaku;
07.04 – koncert podczas V edycji „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich;
13.04 – udział w IV Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Koluszkach – nagroda publiczności;
12.05 – koncert podczas uroczystości Jubileuszu 70-lecia KGW w Lipcach Reymontowskich;
18.06 – koncert w Klubie Seniora „Zacisze” w Skierniewicach;
26.06 – koncert w Klubie Seniora „Oaza” w Skierniewicach;
07.12 – udział w VIII edycji Regionalnego Przeglądu Ruchu Artystycznego Seniorów Województwa Łódzkiego w Skierniewicach;

2003
22.02 – koncert podczas „Balu Samotnych Serc” w Lipcach Reymontowskich;
27.04 – koncert podczas „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich;
07.05 – koncert w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w ramach obchodów „Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych – 2003”;
09.05 – udział w V Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Koluszkach;
02.12 – koncert w Kinoteatrze „Polonez” podczas uroczystości 25-lecia Klubu Seniora „Zacisze”;
06.12 – udział w IX Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Skierniewicach, zdobycie III wyróżnienia;

2004
20.04 – udział w VI Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Koluszkach;
25.04 – koncert podczas „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich;
26.05 – koncert podczas uroczystości z okazji „Dnia Matki” w Kocierzewie;
04.12 – udział w IX Regionalnym Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów w Skierniewicach.

2005
18.09 – Dożynki Powiatowe w ramach Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Zespół reprezentował gminę Lipce Reymontowskie
w prezentacjach artystycznych Dożynek Powiatowych, podczas których zaprezentował specjalnie opracowany program dożynkowy.
15/16.10 – udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Folklorystycznych „Tęcza polska” w Polanicy Zdroju.
03.12 – udział w XI Regionalnym Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach.

2006
25.04 – Koluszki – VIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora;
28.05 – Lipce Reymontowskie – VIII edycja „Dnia Seniora”.
Od roku 2008 działalność Zespołu została zawieszona.