AZR IM. WŁ.ST. REYMONTA

Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta

Uncategorized

 

AZR IM. WŁ.ST. REYMONTA

 

Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta

 

Amatorski Zespół Regionalny im Wł. St. Reymonta,
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
powstał w 1932 roku jako hołd i podziękowanie mieszkańców Lipiec dla Wł. St. Reymonta
– autora nagrodzonej literacką Nagrodą Nobla powieści „Chłopi”,
dziś jest jednym z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających w Polsce.
Początkowo przyjął on nazwę ,,Wesele Boryny”, to tytuł pierwszego programu artystycznego,
którego premiera odbyła się 24 września 1933 roku.
Spektakl ten obejrzało wówczas ponad 3 tysiące widzów
– mieszkańców Lipiec i okolicznych wsi.
W 1935 roku (w 10 rocznicę śmierci Reymonta) Zespół wystawił ,,Wesele Boryny”
w Domu Sejmikowym w Skierniewicach.
Koncert ten na żywo transmitowała Rozgłośnia Polskiego Radia dla słuchaczy w kraju i Polonii.
Pieśni, przyśpiewki i dialogi inscenizacji rozsławiły Zespół,
a jego popularność trwa do dziś.
W ciągu 80-leteniej działalności Zespół prezentował widowiska ponad 600 razy
na scenach krajowych i zagranicznych.
Śpiewało i tańczyło w nim ponad 400 osób –
w tym przeważnie wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolicznych wsi.
 Fenomen Zespołu, polegający na nieustannej prezentacji widowiska
oraz ludowych obrzędów, jest wynikiem zaangażowania i świadomości Lipczan,
 zobowiązanych tradycją oraz narodowym znaczeniem powieści „Chłopi”.
W swoim repertuarze Zespół posiada dwa programy artystyczne
oparte na motywach powieści „Chłopi” –
najbardziej znany – wspomniany powyżej pt. „Wesele Boryny”
oraz „Pierzawkę”, a także wiązankę pieśni i tańców pt. „Suita łowicka”,
 program obrzędowy pt. „Wianki”
oraz program ludowy regionu krakowskiego.

Kierownik Zespołu – Teresa Pszczółka

Choreograf Zespołu – Małgorzata Świderek

Kierownik kapeli Ludowej – Jerzy Drzewiecki (klarnet)

członkowie kapeli:  Jan Szymański ( skrzypce)

                                       Jerzy Baczyński (akordeon)

                                           Tadeusz Baczyński (bębenek)

Ważniejsze wydarzenia z historii Zespołu:

1932 – Kierownik szkoły w Lipcach Tadeusz Kwaśniewski, przy współudziale nauczycielki
       Marii Nowickiej, zakłada Zespół.
1933 – Pierwsze przedstawienie „Wesela Boryny” w Lipcach ogląda ok. 3 tys. widzów.
1935 – Dziesięciolecie śmierci Reymonta. Dwa występy Zespołu w Skierniewicach.
       „Wesele” w audycji radiowej dla Polaków z zagranicy.
1939-48 – Przerwa w pracy Zespołu spowodowana wojną.
1949 – Wznowienie pracy Zespołu pod przewodnictwem kierownika szkoły
       w Lipcach Stanisława Lacha.
1950 – Pierwszy powojenny występ „Wesela Boryny” w Lipcach.
1954 – Objęcie kierownictwa Zespołu przez Marię Nowicką.
1957-58 – Uroczystość 25 – lecia założenia Zespołu połączona z 90 rocznicą urodzin Reymonta.
1962-64 – Udział Zespołu w otwarciu szkół podstawowych w Lipcach i Janisławicach
1967 – Występ Zespołu na ogólnopolskiej sesji w łódzkim Teatrze Wielkim,
       poświęconej 100-leciu urodzin Reymonta, 35 – lecie Zespołu.
1971 – Realizacja filmu J. Rybkowskiego „Chłopi” w scenerii najstarszej części Lipiec i przy udziale członków Zespołu.
1972 – Uroczystości 40 – lecia Zespołu w Lipcach.
1973 – Udział Zespołu w obchodach 550 – lecia Łodzi.
         – Dwa występy „Wesela Boryny” w Seelow /NRD/ i w Międzyrzeczu.
         – Udział w jubileuszu 50 – lecia Amatorskiego Zespołu Ludowego w Dąbrówce Wlkp.
1974 – Spotkanie Zespołu z byłymi żołnierzami Batalionów Chłopskich.
       Odsłonięcie pomnika płk. Tadeusza Golki /pseud. „Stefan” poległego w Lipcach.
         – 50 rocznica uhonorowania Reymonta nagrodą Nobla.
1975 – W 50 rocznicę śmierci Reymonta delegacja Zespołu składa wieniec na grobie pisarza
           na Cmentarzu Powązkowskim.
1976 – Międzynarodowe Biennale reżyserów Amatorskich Teatrów Ludowych z 11 krajów, obradujące
           w Warszawie, kończy swój program zajęć „Weselem Boryny.
1977 – Udział Zespołu w „Jarmarku Różanym w Kutnie oraz w Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw
           w Skierniewicach.
1978 – Zespół uczestniczy w 45 – leciu istnienia w Lipcach Koła Gospodyń. Pobyt Zespołu
            w Kołaczkowie.
1980 – Otwarcie Ośrodka Zdrowia w Lipcach. Zespół wystawia nowy program pt. „Pierzawka”.
1981 – „Wesele Boryny” na Jarmarku Łowickim. Udział Zespołu w XXXVI Międzynarodowym Festiwalu
           Chopinowskim w Dusznikach – Zdroju.
1982 – Jubileusz 50 – lecia Zespołu. Otwarcie Izby Regionalnej w Lipcach.
1983 – Występ w ramach I Spotkań Weselnych w Lipcach.
1984 – II Spotkania Weselne, nawiązanie współpracy z Zespołem „Miklosfolva” z Węgier,
           który gościł w Lipcach.
1985 – Koncerty na Węgrzech i Czechosłowacji.
1986 – Występ w ramach III Spotkań Weselnych z udziałem Zespołu „Kralova Hola” ze Słowacji.
1987 – 88 – Wyjazdy Zespołu do Czechosłowacji i ZSRR (Kursk).
1988 – Jubileusz 55 – lecia Zespołu oraz 650 – lecia Lipiec Reymontowskich w ramach
           IV Spotkań Weselnych.
1989 – Zespół gości Chór Amatorski z Holandii.
1991 – Udział w Biennale Folkloru w Łowiczu, zdobycie II miejsca.
         – Pobyt we Francji (22 osoby) w Chatelaillon Plage (8 koncertów).
         – Zmiana na stanowisku kierownika Zespołu, Józefa Bartosiewicza (1983 – 1991)
           zastąpił Mirosław Pryk.
1992 – Występ z okazji 90 rocznicy urodzin Marii Nowickiej.
         – 125 rocznica urodzin Reymonta występ Zespołu w Kołaczkowie.
         – Występ w Skierniewicach w trakcie Światowego Zjazdu Sadowników.
         – V Spotkania Weselne w Lipcach Reymontowskich.
1993 – Koncerty we Francji (Chatelaillon Plage).
1994 – Zdobycie trzeciego miejsca w II Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Płocku.
         – VI Spotkania Weselne w Lipcach Reymontowskich.
1995 – Koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
         – Koncerty w Niemczech (Gera).
         – Zdobycie II nagrody w III Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Płocku.
         – Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strzegomiu.
1996 – Pierwsza lokata na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strzegomiu.
         – I miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego w Płocku.
1997 – Przyznanie Zespołowi Nagrody im. Oskara Kolberga.
         – Udział Zespołu w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu  
           n/ Wisłą.
         – Jubileusz 65 – lecia Zespołu.
1998 – Koncerty na Słowacji w ramach Festiwalu Zespołów  Ludowych „EUROFESTIWAL ’98
           (Pohorela, Bańska Bystrzyca, Helpa).
         – Koncerty na terenie kraju (Warszawa, Łódź, Kołaczkowo, Koluszki, Kadzidło).
1999 – Zdobycie I nagrody na Festiwalu Folklorystycznym Województwa Łódzkiego „Tradycje ’99”
         – Udział w IV Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych z Polski Środkowej
           w Wiśniowej Górze
         – Zdobycie I nagrody i Statuetki Boryny w III Ogólnopolskim  Festiwalu „Biesiada Weselna”
           – Węgrów ’99
         – Koncerty w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Beskidzkiej
           (Wisła, Szczyrk, Żywiec, Oświęcim)
         – Udział w V Spotkaniach Weselnych w Lipcach Reymontowskich.
         – Udział w Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach
         – Koncerty na terenie kraju: Wola Łubiankowska, Rogów
2000 – Zdobycie I nagrody w Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Tradycje 2000″,
           obejmującego swoim zasięgiem Województwo Łódzkie,
         – w czasie trwania Roku Reymontowskiego Zespół odbył rekordową liczbę koncertów w kraju  
           – ponad 40
           oraz koncertował na Litwie.
2001 – Koncert podczas „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich;
         – Koncert w Bibliotece Narodowej w Warszawie
         – Udział w Wojewódzkim Festiwalu „Tradycje 2001” w Żelechlinku
         – Koncert podczas „Dnia Reymonta” w Lipcach Reymontowskich
         – I nagroda w II Ogólnopolskim przeglądzie Obrzędów Weselnych w Kadzidle
         – Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Festiwalu “Biesiada Weselna” w Węgrowie
         – Koncert w Lipcach Reymontowskich podczas IX Światowego Forum Mediów Polonijnych
2002 – Koncert w Lipcach Reymontowskich dla 80-osobowej grupy studentów polskich i zagranicznych
           biorących udział w Unijnym Programie Sokrates
         – Koncert podczas „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich
         – Udział w VI Turnieju Gmin Reymontowskich w Kobielach Wielkich
         – Koncert podczas „Dnia Reymonta” w Lipcach Reymontowskich
         – Udział w Mazurskich Spotkaniach z Folklorem w Olecku
         – Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia Zespołu (25 sierpnia)
           połączone z „VIII Spotkaniami Weselnymi”
         – Tournee w Austrii (28.08-02.09). Koncerty: Klagenfurt, Ossiach, St. Paul, Feldkirchen
         – Koncert podczas Dożynek w Osuchowie
         – Udział w Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach
         – Udział w I Święcie Ziemi Łódzkiej w Łodzi
         – Koncert w Lipcach Reymontowskich podczas Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
           im. Wł. St. Reymonta
2003 – III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Obrzędów Weselnych – Kadzidło 2003
         – II miejsce w Festiwalu Województwa Łódzkiego „Tradycje”
         – Koncert podczas „Dnia Seniora” w Lipcach Reymontowskich
         – Koncert podczas „Dnia Reymonta” w Lipcach Reymontowskich
2004      
          20.03 – X Międzynarodowe Targi Łódzkie „Na styku kultur”- Łódź
          18.04 – Koncert w Sali Kongresowej w Warszawie, podczas XII Krajowego Zjazdu
                       Kółek i Organizacji Rolniczych
          25.04 – Koncert podczas VII Edycji Dnia Seniora w Lipcach Reymontowskich
          22.05 – Koncert w Lipcach Reymontowskich dla grupy rolników portugalskich
                       przebywających w Polsce na zaproszenie Prezesa Krajowego Związku Kółek
                       i Organizacji Rolniczych
          30.05 – Koncert podczas Makowskiej Majówki w Makowie
          06.06 – Udział w VII Turnieju Gmin Reymontowskich w Kołaczkowie
          19/20.06 – Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Obrzędów Weselnych w Kadzidle
                       – Zespół otrzymał wyróżnienie
          03.07 – Koncert podczas VII Edycji Dnia Reymonta w Lipcach Reymontowskich;
          29.08 – Udział w Dożynkach Gminnych w Czerniewicach
          02.09 –  Koncert dla uczestników Sympozjum Naukowego, Instytutu Sadownictwa
                        w Skierniewicach –  Małżyce
          05.09 – Udział w Jarmarku Łódzkim w Łodzi i Powiatowych Dożynkach w Nowym Kawęczynie
          17.10 – Koncert dla grupy uczniów szkół z Gostynia w Lipcach Reymontowskich
2005  
          22.01 – koncert w Łodzi na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego PSL
          01.04 – koncert w Lipcach Reymontowskich dla Kierownictwa  Polskiej Organizacji
           Turystycznej oraz Dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą.   
          28.05 – koncert w Szkole Podstawowej w Dzieżgówku
          04.06 – koncert w Tworzyjankach k/Brzezin dla pracowników ZUS
          05.06 – udział w Eliminacjach Wojewódzkich Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje 2005”
             (w Łowiczu)
          11/12.06 – udział w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych im. Jana
             Derlety w Szydłowcu – zdobycie nagrody specjalnej
          09.07 – udział w VIII Edycji „Dnia Reymonta” koncerty w Łodzi i Lipcach Reymontowskich
          16.07 – koncert w Łyszkowicach
          31.07/04.08 – udział w 42 Tygodniu Kultury Beskidzkiej koncerty w: Szczyrku, Oświęcimiu
             i Wiśle
          04.09 – koncert laureatów Wojewódzkiego Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje 2005”
             podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi
             Zespół otrzymał wyróżnienie.
          18.09 – koncert  w  Skierniewicach   podczas  Dożynek   Powiatowych,   połączonych
             ze Skierniewickim Świętem Kwiatów Owoców i Warzyw
             Zespół przygotował specjalną, okolicznościową oprawę obrzędu dożynkowego,
             wyreżyserowaną i opracowaną na zlecenie Starostwa Powiatowego.
          29.10 – koncert w Szczutowie, podczas VI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich
          06.11 – koncert w Sokołowie Podlaskim, podczas imprezy „Jesień na Mazowszu i Podhalu”
          20.11 – koncert w Lipcach Reymontowskich z okazji wizyty duszpasterskiej Biskupa
             Łowickiego
          27.11 – koncert w Hucie Mińskiej, na zaproszenie tamtejszego proboszcza
          05.12 – wyjazd licznej delegacji Zespołu na Cmentarz Powązkowski w Warszawie z okazji
             80-rocznicy śmierci Wł. St. Reymonta, koncert w Centralnej Bibliotece Rolniczej
2006     
         28.01 – koncert w Warszawie – Falenty
         25.02 – koncert w Makowie podczas Karnawału Makowskiego
         13.05 – koncert w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie podczas III Bielańskiego Tygodnia  
                     Teatralnego
         28.05 – koncert w Lipcach Reymontowskich podczas VIII edycji „Dnia Seniora”
         22-24.06 – udział w Jubileuszowym X Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie
                     Zespół otrzymał wyróżnienie
         25.06 – udział w Wakacyjnym Festiwalu Bełchowskim w Bełchowie
         08.07 – koncert w Lipcach Reymontowskich podczas IX Edycji Ogólnopolskiej Imprezy  
                      Artystycznej  „Dzień Reymonta”
         12/16.08 – udział w Międzynarodowym Mazurskim Spotkaniu z Folklorem w Olecku
         03.09 – koncert w Sierpcu w Skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej
         17.09 – koncert podczas dożynek w Konstantynowie Łódzkim
         07.10 – koncert w Lipcach Reymontowskich na Zagrodzie Ludowej  (nagrany przez Telewizję
                      Regionalną 3, połączony z pokazem i degustacją potraw kuchni regionalnej
                      przygotowanych przez KGW w Lipcach)
         22.10 – koncert w Lipcach Reymontowskich dla uczniów szkół podstawowych z Łodzi
         05.11 – koncert w Lipcach Reymontowskich w Sali Konferencyjnej Pawilonu Handlowego
                      – dla 120–osobowej grupy przedstawicieli biur turystycznych z Rosji.
2007
         11.04 – koncert w sali bankietowej „Reymontówka” w Lipcach Reymontowskich
                      dla przedstawicieli Zarządu „Multimex”
         15.04 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach „Dnia Seniora”
         19.05 – 2 koncerty w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
                      -) dla Klubu Seniora z Pabianic
                      -) dla uczestników spływu kajakowego organizowanego przez Klub Kajakowy
                      „Albatros” z Łodzi
         27.05 – koncert w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
                     dla Klubu Przyjaciół „Ekspresu Ilustrowanego” z Łodzi
         17.06 – koncert w Kołaczkowie  w ramach X Turnieju Gmin Reymontowskich
         04.07 – koncert w Rogowie
         07.07 – uroczyste obchody 75-lecia działalności Amatorskiego Zespołu Regionalnego
                      im. Wł. St. Reymonta
         09.09 – koncert w Łodzi w ramach Jarmarku Wojewódzkiego
                      fragment programu transmitowany był na żywo przez TVP 3
         15.09 – udział w paradzie Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw
                      w Skierniewicach
         13.10 – koncert w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
         28.10 – koncert w Sokołowie Podlaskim
         08.12 – koncert podczas VI Walnego Zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Lipiec Reymontowskich
                      w Lipcach Reymontowskich
2008
        20.04 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy ,,Dzień Seniora”
        04.05 – koncert w Sierpcu w Muzeum Wsi
        18.05 – koncert w Kobielach Wielkich w ramach Turnieju Gmin Reymontowskich
        31.05 – koncert w Lipcach Reymontowskich dla wycieczki z Łodzi – Klub Seniora Nauczycieli
        14.06 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach XI Edycji ,,Dnia Reymonta”
        26.06 – koncert w Lipcach Reymontowskich dla delegacji z Norwegii
        02.08 – koncert w Busko Zdrój
        24.08 – koncert w Rybnie – w ramach Dożynek Powiatu Sochaczewskiego
       3/9.09 – tournee w Austrii Karyntia  
                   koncert w Klopeiner See
                   koncert w Wiedniu – w ramach uroczystości Jubileuszowych 325 rocznicy Odsieczy
                   Wiedeńskiej zorganizowanych na Kahlenbergu
        16.09 – koncert w Budach Grabskich
        04.10 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy z okazji 20-lecia Muzeum
                   Czynu Zbrojnego
        25/26.10 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach Zlotu Szkół Reymontowskich    
2009
        20.02 – koncert w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich, dla uczestników  
                     wycieczki z Piotrkowa Trybunalskiego
        04.04 – koncert w sali widowiskowej GOKSiR, podczas wizyty Związku Byłych Żołnierzy  
                   Zawodowych i Oficerów Rezerwy W.P.
        19.04 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy ,,Dzień Seniora”
        15.05 – koncert w sali widowiskowej GOKSiR, Eliminacje VI Mazowieckiego Festiwalu    
                   Teatrów Obrzędowych
        31.05 – koncert w Głuchowie – Święto Ludowe
         20.06 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach XII Edycji ,,Dnia Reymonta”.
         01.08 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy „Ludowe figle”.
         08-09.08 – udział w I Przeglądzie Folklorystycznym „Starodawne i bliskie czasy”
                    w Żarkach Letnisko – gmina Poraj. Zdobycie Grand Prix.
                    Kapela A.Z.R. zajęła I miejsce w kategorii kapel ludowych.
         23.08 – koncert na Dożynkach Gminnych w gminie Uniejów Ostrowsku.
         3/4.09 – udział w spartakiadzie Związków Zawodowych Energetyki Cieplnej w Polsce –
                   2 koncerty  – Kórniki k/Poznania.
        19.09 – koncert w Skierniewicach, w ramach Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw
        08.10 – koncert w ramach Dożynek Sejmowych – gmach Sejmu RP w Warszawie.
        10.10 – koncert na Sympozjum „Kultura ludowa, rozwój lokalny, ekonomia społeczna –
                   szanse i inspiracje” w Lipcach Reymontowskich.
        17.10 – koncert z okazji Dnia Nauczyciela w szkole  podstawowej w Lipcach  
                   Reymontowskich.
        13.11 – koncert w szkole podstawowej w Zabrodziu k/Wyszkowa.
2010
        25.05 – koncert w Zagrodzie Ludowej w Lipcach Reymontowskich
                   (nagranie dla Telewizji Łódź)
        29.05 – koncert w Lipcach Reymontowskich z okazji uroczystego otwarcia Galerii Pamiątek
                   i Staroci Regionalnych Zbigniewa Stania
        30.05 – koncert w Makowie w ramach imprezy „Makowska Majówka”
        03.06 – koncert w Łowiczu podczas uroczystości „Bożego Ciała”
        24.07 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach XIII Edycji „Dnia Reymonta”
        01.08 – koncert w Lipcach Reymontowskich – Zagroda Ludowa w ramach imprezy „Kolory Polski”
        od 3.08. do 7 .08.- udział w 47. Tygodniu Kultury Beskidzkiej
                   (koncerty w: Wiśle, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu i Żywcu)
        29.08 – koncert w Będkowie w ramach XIII Turnieju Gmin Reymontowskich
        05.09 – koncert w Białej Rawskiej
        18.09 – koncert w Skierniewicach w ramach Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw
        26.09 – koncert w Nowej Suchej
        05.12 – udział w wyjeździe na Cmentarz Powązkowski w Warszawie
2011
        06.03 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy „Dzień Kobiet”  
        22.05 – koncert w Łyszkowicach
        29.05 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy „Dzień Seniora”
        09.06 – koncert w Nałęczowie w ramach 105-lecia Federacji Związków Zawodowych
                   Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.
        18.06 – koncert w Lipcach R. w ramach XIV Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej
                   „Dzień Reymonta”
        03.07 – koncert w Sierpcu w Muzeum Wsi Mazowieckiej
        24.07 – koncert w Bolimowie w ramach Dni Bolimowa”
        07.08 – koncert w Lipcach Reymontowskich – Zagroda Ludowa w ramach imprezy „Kolory Polski”
        28.08 – koncert w Białej Rawskiej
        3/4.09 – dwa koncerty w Częstochowie w ramach XII Dni Europejskiej Kultury Ludowej,
                     XX Krajowej Wystawy Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich
        09.09 – koncert w Lipcach Reymontowskich – Zagroda Ludowa (nagranie materiału filmowego)
        17.09 – koncert w Skierniewicach w ramach Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw
        05.12 – udział w wyjeździe na Cmentarz Powązkowski w Warszawie
2012
        11.03 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy „Dzień Kobiet”  
        15.04 – koncert w Lipcach Reymontowskich w ramach imprezy „Dzień Seniora”
        18/19.05 – I miejsce i Statuetka „Boryny” w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Obrzędów
                   Weselnych w Węgrowie
        03.06 – I miejsce w Konkursie „FOLK-NUTA” w ramach III Smaków Ziemi Łódzkiej
        16.06 – koncert w Lipcach R. w ramach XV Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej
                   „Dzień Reymonta”
        03.07 – koncert w Hucie Mińskiej i Mińsku Mazowieckim
        29.07 – koncert w Lipcach Reymontowskich – Zagroda Ludowa w ramach imprezy
                    „Kolory Polski”
        12.08 –  uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia działalności Zespołu  – koncert galowy
                    w Zagrodzie Ludowej  w Lipcach Reymontowskich
                    Z okazji Jubileuszu Zespół otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  
                    nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013

   

10/03/2013

Dzień Kobiet 2013

07/04/2013

Dzień Seniora 2013

22/06/2013

Dzień Reymonta 2013

13/07/2013

Kutno: “Wesele Boryny”

14/07/2013

Kolory Polski 2013

18/08/2015

Dożynki Powiatowe

15/09/2013

Święto Kwiatów Owoców i Warzyw Skierniewice 2013

2014

19/01/2014

Koncert Kije: “Wesele Boryny”

19/01/2014

Dzień Kobiet 2014

 


 

 

80-lecie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St.

Reymonta

 12 sierpnia 2012 roku odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 80-lecia działalności Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego            oraz Wojewody Łódzkiego.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w intencji Zespołu w kościele parafialnym w Lipcach Reymontowskich, przez Proboszcza – ks. Franciszka Urbaniaka oraz ks. Krzysztofa Piotrowskiego (byłego prefekta lipieckiej parafii) a także ks. Grzegorza Pypeć.
Następnie barwny korowód uczestników przeszedł ulicą Reymonta na teren Zagrody Ludowej, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości i koncert galowy Jubilata.
Uroczystości jubileuszowe Zespołu uświetnili swoją obecnością liczni znamienici goście: p. Dorota Rutkowska  – Poseł na Sejm RP , p. Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki , p. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego , p. Jan Białek – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, odznaczeni tytułem Honorowego Obywatela Gminy Lipce Reymontowskie – aktorzy: P. Emilia Krakowska i p. Marcel Szytenchelm,          p. Jerzy Konarzewski – Honorowy Prezes Klubu Polonijnego „Sobieski” w Karyntii w Austrii, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, reprezentanci licznych instytucji i organizacji oraz pozostali przyjaciele          i sponsorzy Zespołu.
Z okazji 80-lecia działalności Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta otrzymał:
•    Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 zł.
•    nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Łódzkiego w wysokości 4.000,00 zł.
•    nagrodę pieniężną Starosty Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.500,00 zł.
Członkowie A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta otrzymali niżej wymienione odznaczenia państwowe:
Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego:
•    Złoty Krzyż Zasługi: Teresa Pszczółka, Irena Szychowska, Bogusława Świderek, Jan Barańczyk
•    Srebrny Krzyż Zasługi: Olimpia Kuchta, Zofia Białek, Małgorzata Świderek, Józef Bartosiewicz, Jerzy Drzewiecki
•    Brązowy Krzyż Zasługi: Danuta Stefaniak, Jan Szymański
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 Jerzy Murgrabia, Józef Bartosiewicz, Danuta Stefaniak i Jan Szymański.

  

PRASA O ZESPOLE:

Jedenasty tytuł Osobowości Gminy Kije dla Ewy i Marka Płachtów

Przy wypełnionej ponad miarę kijskiej hali sportowej odbyła się jedenasta z kolei gala “Osobowości Roku Gminy Kije” a laureatami i posiadaczami statuetki “Józefa” stali się państwo Ewa i Marek Płachtowie.

 

Pierwszymi nominowanymi do tytułu były panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kliszowa. (fot. Alicja Mazurek)

Artykuły premium

artykuł premiumPani wojewoda ma kolejnego wnuczka! Przegląd wydarzeń towarzyskich

artykuł premiumBluza wdarła się przebojem do świata damskiej mody. Zobacz jak noszą ją gwiazdy (zdjęcia)

 

Drugimi nominowanymi zostali w tym roku państwo Małgorzata i Andrzej Nogajczykowie – wzorowi rolnicy z Rębowa. (fot. Alicja Mazurek)

Znakomicie logistycznie przygotowaną uroczystość rozpoczęto układem choreograficznym w wykonaniu uczennic miejscowej szkoły, po czym i na wielkim telebimie oraz przez poprzednich laureatów, zaprezentowano nominowanych do tytułu. W tym roku byli to : Koło Gospodyń Wiejskich z Kliszowa, które prezentowała artystka rzeźbiarka Dorota Walijewska oraz Małgorzata i Andrzej Nogajczykowie – małżeństwo wzorowych rolników z Rębowa, którzy prowadzą uprawy na dużym jak na miejscowe warunki 150 hektarowym areale gruntów. Państwa Nogajczyków prezentowała Małgorzata Olejnik – laureatka (wraz z mężem) pierwszej w dziejach gminy statuetki “Józefa”.

Laureatami, czyli posiadaczami jedenastej z kolei statuetki “Józefa” i tytułu “Osobowości Roku Gminy Kije” zostali państwo Ewa i Marek Płachtowie, co ogłosiła Anna Janas – sekretarz Urzędu Gminy a statuetkę wręczyła doktor Stanisława Gołuch – laureatka poprzedniej edycji.

Wiele bardzo ciepłych słów na temat roli kobiet w związkach małżeńskich wygłosił w swojej laudacji profesor Stanisław Żak, który od początku przewodzi Kapitule, przyznającej to prestiżowe wyróżnienie. Państwo Płachtowie zebrali mnóstwo gratulacji, w tym bodaj najpiękniejsze, od władz starostwa powiatowego, bowiem ich firma “Natur Vit” z Koperni działa na znacznym obszarze i zatrudnia około setki osób a jest znakomitym ambasadorem regionu z racji produkcji jaką prowadzi. Były zatem kwiaty i upominki od starostów – Zbigniewa Kierkowskiego, jego zastępcy Marka Omasty i członka Zarządu Marka Długosza, który jest mieszkańcem podkijskich Włoszczowic. W licznych przemówieniach goście gratulowali laureatom i dziękowali pomysłodawcy – wójtowi gminy Krzysztofowi Słoninie.

Na finał, halę sportową oddano we władanie Amatorskiego Zespołu Regionalnego imienia Władysława Stanisława Reymonta z Lipiec Reymontowskich. Widowisko zatytułowane “Wesele Boryny” urzekło wszystkich dynamiką, kolorytem strojów i żywiołowością artystów w różnym wieku. Zespół założony w 1932 roku pięknie kultywuje swój region, miejsce w którym powstał, i oczywiście “Chłopów” – utwór laureata literackiego Nobla z 1924 roku. Owacjom dla wykonawców nie było końca a co bardziej urzeczeni widzowie domagali się bisu. Po “Weselu Boryny” wszystkich gości gali i kilkudziesięciu artystów zaproszono na poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Kije, co także stało się tradycją tej uroczystości.

http://t.qservz.com/ai.aspx?tc=945a569daf8a5ab347a7bedda5c4b823″ border=”0″ height=”1″ width=”1″>

 

Statuetkę “Józefa”, laureatom – Ewie i Markowi Płachtom, wręczyła doktor Stanisława Gołuch – Osobowość Roku 2012. (fot. Alicja Mazurek)

 

Wśród licznych mówców gratulujących laureatom byli także szefowie samorządu powiatowego (od prawej) Zbigniew Kierkowski, Marek Długosz i Marek Omasta. (fot. Alicja Mazurek)

 

Zespól Regionalny z Lipiec Reymontowskich urzekł wszystkich widowiskiem “Wesele Boryny” (fot. Alicja Mazurek)

 

Ewa i Marek Płachtowie na pamiątkowej fotografii “parą młodą” – a właściwie młodą Jagną i nieco starszym Boryną. (fot. Alicja Mazurek


 

Kapela rżnęła obertasy na weselu Boryny, a kutnianie świetnie się bawili

Amatorski Zespół Regionalny z Lipiec Reymontowskich przyjechał do Kutna na zaproszenie Muzeum Regionalnego i właśnie dziś w Kutnowskim Domu Kultury mogliśmy uczestniczyć w niezwykłym spektaklu pt. “Wesele Boryny”.  Pierwszy dzień Festiwalu “Na ludowo w mieście róż” dzięki temu zespołowi na pewno zapadnie w pamięci kutnowskiej publiczności, która świetnie bawiła się na wiejskim weselu.

Jak to na weselu z przytupem była wódka, przekąski, tańce, przyśpiewki, piękne panny i krewcy panowie. Weselna kapela z rewelacyjnym klarnecistą Jerzym Drzewieckim, bębniarzem, akordeonistą i skrzypkiem wygrywała oberki, mazury i krakowiaki.

Uradowany stary, bogaty Boryna brał za żonę piękną, ale smutną przez cały obrządek Jagnę. Zaczęło się oczywiście od zaręczyn, przybycia Boryny ze swatami i wódką do Jagny, potem było przepijanie za zdrowie pary młodej i przybycie gości z pobliskich wsi i przepijanie kobiet z matką Jagny.

Na brak zgody panny młodej na dochowanie obyczaju obcięcia włosów usłyszała ona prześmiewczą radę: – Ostaw warkocz, ostaw, zda się Borynie, okręci se nim rękę, ostrzej przytrzyma i mocniej cię kijem zleje…sama go obetniesz potem…

Boryna z Jagną przyklęknęli, a matka przeżegnała ich krzyżem, błogosławiła kropiąc święconą wodą.
– Muzyka rżnęła w sieniach, więc co który próg przestąpił, chwytał wpół pierwszą z brzega kobietę i puszczał się posuwistym krokiem “chodzonego” – a już tam, niby ten wąż farbami migotliwy, toczyły się dokoła izby pary, gięły się, okrążały, zawracały z powagą, przytupywały godnie, kołysały się przystojnie i szły, płynęły, wiły się, a para za parą, głowa przy głowie – niby ten rozkołysany zagon dostałego żyta, gęsto przekwiecony bławatem a makami… – a na przedzie w pierwszą parę Jagusia z Boryną! – tak Władysław Reymont opisywał zabawę weselną i tak też pokazał nam ją zespół regionalny z Lipiec Reymontowskich. Było co oglądać i z czego się pośmiać. Kutnowska publiczność na zmianę biła brawo i zanosiła się śmiechem.

Kucharki wraz z drużbami przyśpiewywały : Niesiem rosół z ryżem- A w nim kurę z pierzem! A przy drugiej potrawie: Opieprzone słone flaki, Jedzże, siaki taki! A na koniec zbierały pieniądze: Da od stołów wstawajcie!
Po trzy grosze za potrawę,/Po dziesiątku za przyprawę/Da kuchareczkom dajcie!

Wśród weselnych zabaw i obrzędów nie mogło zabraknąć oczepin. Kobiety usadziły pannę młodą pośrodku sceny,  druhny podjęły próbę odbicia jej, ale starsze i chłopi bronili, więc  smutno zaśpiewały: A już ci to, już! Po wianeczku tuż – Kornet wity. czepiec szyty, To la ciebie przyzwoity, To na główkę włóż!…

Potem muzyka niosła się po sali domu kultury, aż chciało się zatańczyć na weselu Boryny. Wreszcie Jagna z mężem poszli do jego domu, a spektakl zakończył się gromkimi brawami widzów. Nie zabrakło prezentów. Na reymontowskie wesele przyjechała do Kutna delegacja z powiatu poddębickiego. Laleczki w strojach z regionu sieradzkiego podarowali artystom przedstawiciele Zespołu Ludowego “Bałdrzychowianie” .

A my dziękujemy w imieniu mieszkańców Kutna kierowniczce Amatorskiego Zespołu Regionalnego im Wł. St. Reymonta Teresie Pszczółce, choreografce – Małgorzacie Świderek oraz Jerzemu Drzewieckiemu, kierownikowi kapeli ludowej oraz wszystkim artystom zespołu za udany wieczór z polskim folklorem i tradycją.

Festiwal “Na ludowo w mieście róż” odbywa się pod patronatem eKutno.pl.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć