Program działania

 

PROGRAM DZIAŁANIA

GOKSiR W LIPCACH REYMONTOWSKICH

NA ROK 2021

  Na realizację programu działania GOKSiR w 2021 roku duży wpływ mieć będzie bieżąca sytuacja epidemiczna w kraju, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zalecenia MKDNiS, itp. W związku z powyższym część wydarzeń i konkursów GOKSiR planuje przeprowadzić w wersji online, w zależności od bieżącej sytuacji i odgórnych wytycznych oraz zainteresowania uczestników taką formą aktywności.

I STAŁE FORMY PRACY

L.p. Nazwa zespołu, klubu bądź sekcji Krótki opis Czas pracy Zasady działania Przewidywane koszty działalności
1.             Amatorski Zespół Regionalny
im. Wł. St. Reymonta
Zespół, już prawie 90 lat, kultywuje i popularyzuje kulturę ludową, a szczególnie tradycje, zwyczaje
i obrzędy ludowe– Zespół liczy ok. 45 do 50 osób w wieku od 13 do 83 lat

 

– podjęte zostaną próby utworzenia grupy dziecięcej

1 raz w tygodniu

piątek,
od godz. 19.00

Wszelkie koszty działalności pokrywane są przez GOKSiR
z dotacji podmiotowej.
ok. 20 tys. zł (wynagrodzenie choreografa, kapeli
i garderobianej, drobne zakupy).GOKSiR nie ponosi kosztów związanymi
z płatnymi występami.
2.             Kapela Ludowa „Borynioki” Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie
i popularyzacja muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu łowickiego, rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką ludową– Ilość osób 7.
w/g potrzeb
ok. 1 x w miesiącu
GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z udziałem w konkursach i przeglądach ok. 300 zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione)
3.             Kapela autentyczna z Lipiec Reymontowskich Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie
i popularyzacja kultury muzycznej regionu łowickiego.- ilość osób 3.
w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z udziałem w konkursach i przeglądach ok. 300 zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione)
4.             Zespół Śpiewaczy „Lipconki” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie, a także ballady, kolędy- zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej gminy.

– ok. 15 osób w wieku od 52 do 83 lat.

Zespół „Lipconki” często wstępuje wspólnie z zespołem „Miriam”.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 800 – 1 tys. zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących)
5.             Zespół Śpiewaczy ”Miriam” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare pieśni kościelne i patriotyczne.

– ok. 15 osób w wieku od 52 do 83 lata.

Zespół „Miriam” często wstępuje wspólnie z zespołem „Lipconki”.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 800 – 1 tys. zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących)
6.             ,,Zespół bez Nazwy” ZbN to zespół wokalny, który ma w repertuarze przeważnie humorystyczne piosenki, ale również
np. pieśni patriotyczne.  W skład zespołu wchodzi- ok. 12 osób.
w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z udziałem zespołu w konkursach i przeglądach ok. 700 – 800 zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących)
7.             „Kabaret bez Nazwy” Kabaret powstał w 2018 roku.

W programie kabaretu znajdują się skecze, monologi, piosenki  i wiersze.

– Ilość osób zmienna, ok. 10 osób.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z udziałem zespołu w konkursach i przeglądach ok. 700 – 800 zł / za jeden przegląd (koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących)
8.             Musicis Animarum Dawna nazwa zespołu „Adam & Przyjaciele”.

Zespół gra muzykę popularną. Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie i popularyzacja muzyki wśród osób młodych. Zespół swoją obecnością uświetnia imprezy organizowane przez GOKSiR.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę wraz z nagłośnieniem. GOKSiR nie ponosi innych kosztów działalności zespołu.
9.               Uniwersytet Każdego Wieku Uniwersytet Każdego Wieku, stwarza ludziom dorosłym możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną itp.

– ilość osób ok. 30, w wieku od ponad 55 lat do 88 lat.

W 2019 roku założone zostało stowarzyszenie Lipiecki Uniwersytet Każdego Wieku co umożliwia pozyskiwanie ewentualnego wsparcia na działalność uniwersytetu.

cały rok
– 1 x w miesiącuz wyłączeniem wakacji
GOKSiR udostępnia salę wraz ze sprzętem multimedialnym, zabezpiecza sprawy organizacyjne, pokrywa koszty spotkań w wysokości 50%, pozostała część pokrywana jest ze składek członkowskich UKW. ok. 2 tys. zł
(tj. 50 % kosztów).Pozostałe 50% pokrywają uczestnicy.
10.           Aerobik – fitness Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki. Ilość uczestniczek zmienna, średnio ok. 15 osób.
2 razy w tygodniu

 

GOKSiR udostępnia salę zapewnia instruktora. Zajęcia samofinansujące się.
11.         Koło plastyczne Koło plastyczne oferuje zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – oferta skierowana do dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

– ilość uczestników zmienna, do ok. 20 osób.

1 raz w tygodniu GOKSiR udostępnia salę, zapewnia instruktora oraz materiały plastyczne.

Koszty związane z działalnością koła częściowo pokrywają rodzice ze składek członkowskich.

Instruktora zapewnia GOKSiR
12.         Koło sztuki ludowej Koło sztuki ludowej to zajęcia z dziedziny: bibułkarstwa, wycinanki, haftu itp. (dla dzieci i dorosłych).

– ilość uczestników zmienna – ok. 10.

1 raz w miesiącu/ wg potrzeb GOKSiR udostępnia salę, opłaca instruktora oraz zakupuje materiały plastyczne.

Zajęcia są bezpłatne.

ok. 1 tys. zł
(w zależności od częstotliwości spotkań i potrzebnych materiałów)
13.         „Klub Miłośników Książek” Oferta skierowana jest do osób, które nie tylko czytają książki, ale również chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i odczuciami towarzyszącymi im podczas lektury. Uczestnicy spotkań Klubu mają możliwość przeprowadzenia konfrontacji swojego stanowiska i opinii z innymi czytelnikami.

Ilość uczestników zmienna, średnio ok. 8 osób, w wieku od 40 do 75 lat.

1 raz w miesiącu

(pierwsza sobota miesiąca)

GOKSiR udostępnia salę. Koszt ok. 150 zł
14.         „Nie próbowałeś – pomyszkuj
w bibliotece!”
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 r.ż., które dotąd rzadko korzystały z Internetu. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie uczestników podstawowych zasad korzystania
z komputera i Internetu.
Zajęcia indywidualne

wg potrzeb

GOKSiR udostępnia sprzęt komputerowy oraz pomoc pracownika. GOKSiR nie ponosi kosztów tej działalności.
15.         Ognisko muzyczne

– nauka śpiewu

– nauka gry na instrumentach

Akademia oferuje młodym adeptom profesjonalną naukę śpiewu, gry na skrzypcach, pianinie, flecie, akordeonie, gitarze i keyboardzie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i bardzo sympatyczni nauczyciele
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Podczas zajęć młodzi muzycy uczą się rytmiki, kształcą słuch i zespół wokalny a co najważniejsze uczą się gry na wybranym instrumencie.- ilość uczestników zmienna, ok. 20 osób.
2 razy w tygodniu GOKSiR udostępnia salę i opłaca instruktorów w ramach zebranych składek od uczestników zajęć. Zajęcia samofinansujące się
w ramach wpłat.GOKSiR   współfinansuje zajęcia

w kwocie

400 zł./miesięcznie

16.         Szkółka Piłkarska GOKSiR Szkółka piłkarska ma na celu rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 6 grupach wiekowych.

Obecnie w szkółce trenuje ok. 90 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 12 lat.

 

3 x w tygodniu

grupa 2008

3 x w tygodniu

grupa 2010

3 x w tygodniu

grupa 2011

3 x w tygodniu

grupa 2013

3 x w tygodniu

grupa 2014

3 x w tygodniu

grupa 2015/16

Koszty działalności pokrywane są przez Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie, wpłaty sponsorów oraz GOKSiR. Szkółka finansowana jest w ramach dotacji
i darowizn.
17.         Zumba kids/zumba dla dorosłych Zajęcia mające na celu pobudzanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej
i rytmiki. Propozycja skierowana dla dzieci i dorosłych.- ilość uczestników zmienna, do ok. 25 osób.
2 razy w tygodniu

Zumba dla dorosłych

1 raz w tygodniu

Zumba kids

GOKSiR udostępnia salę. GOKSiR nie ponosi kosztów w związku z  działalnością zumby.
18.         Kurs języków obcych  Zajęcia mające na celu poprawę umiejętności sprawnego posługiwania się oraz komunikowania językami obcymi na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Zajęcia skierowane do osób 50+.

– ilość uczestników – 10.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę.

Sprzęt oraz wykładowcę zapewnia firma prowadząca kurs. Zajęcia bezpłatne.

GOKSiR nie ponosi kosztów tej działalnością.

Ewentualne utworzenie nowych stałych form – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców gminy
oraz możliwościami finansowymi GOKSiR.

19.         Zespół Taneczny Celem zajęć byłoby: rozwijanie zainteresowań; aktywne spędzanie czasu wolnego; nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej; rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch; kształcenie estetyki ruchowej; doskonalenie poczucia rytmu; budzenie wiary we własne możliwości; pokonywanie tremy i nieśmiałości; czerpanie radości z udziału w zajęciach. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, koszty pokrywane w całości z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.

 

20.         Teatr dziecięcy „Co –Nie-Co” Działalność teatru miałaby na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci sztuką żywego słowa i teatrem. w/g potrzeb GOKSiR pokryje koszty instruktora, potrzebny sprzęt oraz stroje, itp.

Zajęcia bezpłatne.

ok. 3 tys. zł
21.         Kurs tańca towarzyskiego Propozycja nauki tańca towarzyskiego dla osób, które dopiero zaczęłyby swoją przygodę z tańcem. Program obejmowałby, podstawowe tańce, mi.in: walc wiedeński, walc angielski, tango, disco samba, rock’n’roll, salsa, cha-cha-cha. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, koszty pokrywane w całości z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
22.         Kurs komputerowy Celem kursu  byłoby  nabycie  praktycznej  wiedzy 
z  zakresu  obsługi  komputera oraz  użytkowania  Internetu. 
w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę.

Sprzęt oraz instruktorów zapewni firma prowadząca kurs. Zajęcia płatne, koszty pokrywane w całości z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.

II  KALENDARZ  IMPREZ  KULTURALNYCH

Lp. Termin/
dokładna data
Nazwa imprezy – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy
1.        marzec „Dzień Kobiet” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Wójt Gminy L.R.
2.        maj Gminny konkurs na najpiękniej przeczytany fragment utworu  Wł. St. Reymonta

  • kategoria I  (uczniowie kl. IV-VI)
  • kategoria II (uczniowie kl. VII,VIII)
GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
3.        czerwiec XXIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”. 

Jest to impreza plenerowa, w ramach, której odbywają się koncerty zespołów muzycznych, tanecznych, kabaretowych, wystawy i kiermasze sztuki ludowej.

Łódź/Lipce Reymontowskie – Wójt Gminy

– Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie

– Marcel Szytenchelm

4.        lipiec/sierpień Kolory Polski Zagroda Ludowa
w Lipcach Reym.
– Wójt Gminy L.R.

– Filharmonia Łódzka

5.        sierpień Dożynki Powiatowe   – Starostwo Powiatowe

– Wójt Gminy L.R.

6.        październik „Dzień Seniora” – impreza skierowana do wszystkich seniorów – mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich – Wójt Gminy   L.R.

– GOPS Lipce Reymontowskie

7.        listopad Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich -Miejska Biblioteka Publiczna im Wł. St. Reymonta w Skierniewicach

-Wójt Gminy LR

III TEATR I KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

L.p. Termin/
dokładna data
Nazwa działania – krótki opis Miejsce
1.        wg potrzeb Wyjazdy do teatru lub filharmonii do wyboru/ wg. zainteresowania
2.        wg potrzeb Spektakle teatralne i inne występy dla dzieci GOKSiR w L.R.
3.        kwiecień Gminne Eliminacje XL Małego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy

GOKSiR w L.R.
4.        kwiecień II Lipiecki Przedszkolny Konkurs Recytatorski dla dzieci z terenu naszej gminy GOKSiR w L.R.

IV PLASTYKA

L.p. Nazwa działania Krótki opis Czas pracy Uwagi
1.       Warsztaty plastyczne, wyrób palemek Zajęcia mające na celu wykonanie palemek wielkanocnych. Praca wspólna uczestników koła sztuki ludowej. marzec  
2.         

Gminny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest pobudzenie plastycznej aktywności i wyobraźni młodych artystów.

marzec/kwiecień  
3.        Gminny Konkurs Fotograficzny Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz do osób dorosłych. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i wyobraźni uczestników konkursu oraz uwrażliwienie na piękno naszej małej ojczyzny. maj  
4.        Gminny Konkurs Plastyczny  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. listopad/grudzień  
5.        Organizacja wystaw plastycznych pokonkursowych, poplenerowych
i czasowych
Organizacja wystaw ma na celu:

– promowanie artystów plastyków oraz artystów amatorów

– promowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, biorących udział
w gminnych konkursach plastycznych

– rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną

zgodnie z kalendarzem

konkursów i wolnych terminów w sali wystawowej

Współuczestnicy:

– twórcy ludowi

– artyści plastycy, amatorzy

V IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE

L.p. Nazwa działania Termin Miejsce/Uwagi
1.             Turnieje piłkarskie GOKSiR Grassroots 2021 kwiecień/maj Stadion gminny
2.             Jubileusz X -lecia Szkółki Piłkarskiej GOKSiR maj Stadion gminny
3.             Powiatowy turniej im. A. Kasterskiego w piłkę nożną kat. szkoły podstawowe maj Współorganizator:

– RP LZS Skierniewice,
– OZPN Skierniewice

– Rodzina Kasterskich

4.             XI Turniej koszykówki ulicznej im. Michała Dałkowskiego WAKACJE 2021 Współorganizator:

– Szkoła Podstawowa w LR
– dawni koledzy i przyjaciele Michała Dałkowskiego,

– Rodzina Dałkowskich

5.             Turniej piłki siatkowej plażowej WAKACJE 2021 Boisko do piłki plażowej
w Drzewcach
6.             Lato z dmuchańcami na Zagrodzie Ludowej WAKACJE 2021 Zagroda Ludowa
7.             W okresie wakacji organizacja wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, itp. WAKACJE 2021  
8.             Gminny Turniej wiedzy o sporcie kat. szkoły podstawowe listopad/grudzień Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

– Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie

9.             Turniej piłki siatkowej kat. OPEN grudzień hala w Drzewcach

VI  Gminna Biblioteka Publiczna

L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi
1.        Gminna Biblioteka Publiczna

 

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

– gromadzenie i opracowywanie księgozbioru i materiałów bibliotecznych

– organizowanie form pracy z czytelnikiem:

– Klub Miłośników Książek

– „Nie próbowałeś – pomyszkuj w bibliotece”

cały rok  
2.        „Konkurs na najlepszego czytelnika w 2021 roku”
w trzech kategoriach wiekowych:- uczniowie ze szkół podstawowych

– uczniowie szkół ponadpodstawowych

– dorośli

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

 

cały rok

ogłoszenie wyników: początek 2022 r.

 
3.        Narodowe Czytanie  Raz w roku odbywa się Narodowe Czytanie największych dzieł literatury polskiej. wrzesień Gminna Biblioteka Publiczna

VII WYDAWNICTWA

L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi
1.        „Gazeta Lipiecka”

informator gminy Lipce Reym.

Druk gazetki ma na celu przekazywanie mieszkańcom informacji z różnych dziedzin życia gminy oraz służy promocji gminy. 1 raz na kwartał Wydawca: Gmina Lipce Reym.
Redakcja: Urząd Gminy i GOKSiR
VII  INNE
L.p. Nazwa działania – krótki opis Uwagi
1.       Organizacja imprez okolicznościowych o różnym charakterze  
2.        Wspólne oglądanie wielkich wydarzeń sportowych (np. Mistrzostwa Europy) wg. zainteresowania
3.        Wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe (mecze, pokazy, itp.) wg zainteresowań
4.        Organizowanie wycieczek krajoznawczych i innych wg zapotrzebowania
5.        Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sportu, polityki itp.  
6.        Imprezy plenerowe organizowane na Zagrodzie Ludowej wspólnie z Urzędem Gminy, Muzeum Regionalnym
im. Wł. St. Reymonta, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP oraz twórcami ludowymi.
wg. potrzeb
7.        Wigilia AZR/GOKSiR grudzień
8.        Wyjazd reprezentacji gminy Lipce Reymontowskie na grób Wł. St. Reymonta. Wyjazd organizowany wspólnie
z władzami gminy
9.        Udział zespołów i reprezentacji gminy w imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach organizowanych poza terenem gminy np.: Dożynki Powiatowe, Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, przeglądy i konkursy folklorystyczne, teatralne, rozgrywki sportowe, itp. wg. kalendarza
                                     

 

Uwaga: Z chwilą pozyskania dodatkowych środków w ramach projektów ogłoszonych przez m.in. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Kultury, Łódzki Dom Kultury, LGD „Gniazdo”, itp., program działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
zostanie poszerzony o dodatkowe imprezy i działania w ramach możliwości finansowych GOKSiR (tj. możliwość zabezpieczenia tzw. wkładu własnego).

 

GOKSiR realizując program działania na rok 2021 współpracował będzie na zasadach partnerstwa z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie
gminy: Wójtem Gminy, Radą Gminy, Urzędem Gminy, Społeczną Radą Programową GOKSiR, sołtysami i radami sołeckimi, placówkami oświatowymi, KGW,
Fundacją im. Wł. St. Reymonta, OSP, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Muzeum Czynu Zbrojnego, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych
oraz instytucjami i organizacjami działającymi poza terenem gminy, przede wszystkim: Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ŁDK w Łodzi, Filharmonią Łódzką, Muzeum Kinematografii w Łodzi, LGD „Gniazdo”, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, instytucjami kultury działającymi na terenie Skierniewic, powiatu skierniewickiego i ościennych powiatów oraz lokalnymi mediami.
Liczymy również na dalszą owocną współpracę z firmami i osobami wspierającymi działalność GOKSiR.