Program działania

PROGRAM DZIAŁANIA

GOKSiR W LIPCACH REYMONTOWSKICH

NA ROK 2018

 

I STAŁE FORMY PRACY
L.p. Nazwa zespołu, klubu bądź sekcji Krótki opis Czas pracy
1.             Amatorski Zespół Regionalny
im. Wł. St. Reymonta
Zespół, od ponad 85 lat, kultywuje i popularyzuje kulturę ludową, a szczególnie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. 1 raz w tygodniu (piątek)
2.             Kapela Ludowa „Borynioki” Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie
i popularyzacja muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu łowickiego, rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką ludową. 
w/g potrzeb
ok. 1 x w miesiącu
3.             Zespół Śpiewaczy „Lipconki” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie, a także ballady, kolędy- zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej gminy. w/g potrzeb
4.             Zespół Śpiewaczy ”Miriam” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare pieśni kościelne
i patriotyczne.
w/g potrzeb
5.             ,,Zespół bez Nazwy” Zespół składa się z dojrzałych mieszkańców naszej gminy.
W repertuarze: śpiew, scenki kabaretowe, itp.
w/g potrzeb
6.               Zespół Taneczny Celem zajęć tanecznych jest: rozwijanie zainteresowań; aktywne spędzanie czasu wolnego; nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej; rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch; kształcenie estetyki ruchowej; doskonalenie poczucia rytmu; budzenie wiary we własne możliwości; pokonywanie tremy i nieśmiałości; czerpanie radości z udziału w zajęciach. W zajęciach uczestniczy ok. 60 dzieci z terenu gminy Lipce Reymontowskie i nie tylko. 1 raz w tygodniu – wtorek

-grupa I, II, III i IV

7.               Uniwersytet Każdego Wieku Uniwersytet Każdego Wieku, stwarza ludziom dorosłym możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną itp. cały rok – minimum

1 raz w miesiącu –
z wyłączeniem wakacji

8.               Aerobik – fitness Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki.
2 razy w tygodniu
poniedziałki i czwartki
9.               Zumba Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki.
1 raz w tygodniu
środy
10.         Koło plastyczne Koło plastyczne oferuje zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – oferta skierowana do dzieci. 1 razy w tygodniu (środa)
11.         Koło sztuki ludowej Koło sztuki ludowej to zajęcia z dziedziny: bibułkarstwa, wycinanki, haftu itp. (dla dzieci i dorosłych). 1 raz w miesiącu
(ostania sobota miesiąca)I – IV i X – XII
12.         „Klub Miłośników Książek” Oferta skierowana jest do osób, które nie tylko czytają książki, ale również chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i odczuciami towarzyszącymi im podczas lektury. Uczestnicy spotkań Klubu mają możliwość przeprowadzenia konfrontacji swojego stanowiska i opinii z innymi czytelnikami 1 raz w miesiącu

(pierwsza sobota miesiąca)

13.         „Nie próbowałeś – pomyszkuj
w bibliotece!”
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 r.ż., które dotąd nie korzystały z Internetu. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie uczestników podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. 1 raz w tygodniu

(wtorek lub czwartek)

14.         Szkółka Piłkarska GOKSiR Szkółka piłkarska ma na celu rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Grupy wiekowe:

– grupa 2006 – 16 zawodników/ek

– grupa 2008 – 36 zawodników/ek

– grupa 2010 – 18 zawodników/ek

Obecnie w szkółce trenuje 70 zawodników i zawodniczek.

2 x w tygodniu

grupa 2006

3 x w tygodniu

grupa 2008

2 x w tygodniu

grupa 2010

15.         Teatr dziecięcy „Co –Nie-Co” Działalność teatru ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci sztuką żywego słowa i teatrem. od października 2018 r.
16.         Kurs tańca towarzyskiego Proponujemy naukę tańca towarzyskiego dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem. Program obejmuje, podstawowe tańce, mi.in: walc wiedeński, walc angielski, tango, disco samba, rock’n’roll, salsa, cha-cha-cha. w/g potrzeb
od jesieni 2018 r.
17.         Nauka gry na gitarze Celem nauczania gry na gitarze jest rozwijanie zainteresowań muzyką oraz zdolności i umiejętności gry na gitarze, rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej, odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości, na jakość dźwięku, kształcenie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej. w/g potrzeb
od jesieni 2018 r.
18.         Studio Piosenki Dziecięcej Działalność zespołu ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci muzyką, kształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach. w/g potrzeb
od jesieni 2018 r.
19.         Kurs komputerowy Zajęcia mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w środowisku MS Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word do redagowania i drukowania dokumentów oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do wykonywania najprostszych obliczeń. Kurs dostarcza również wiedzy niezbędnej dla korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu. w/g potrzeb
od jesieni 2018 r.
20.         Kurs języka angielskiego Zajęcia mają na celu poprawę umiejętności sprawnego posługiwania się oraz komunikowania językiem angielskim na poziomie podstawowym i zaawansowanym. w/g potrzeb

od jesieni 2018 r.

Ewentualne utworzenie nowych form – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców gminy
oraz możliwościami finansowymi.
II  KALENDARZ  IMPREZ  KULTURALNYCH
Lp. Termin/dokładna data Nazwa imprezy – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy
 1.  
14 stycznia „Koncert kolęd i pastorałek” z grupą śpiewaczą Miriam/Lipconki GOKSiR w Lipcach Reymontowskich w ramach WOŚP
 1.  
14 stycznia ,,26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Sztab WOŚP przy GOKSiR
 1.  
11 lutego Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR za 2017 r. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
13 lutego „Ostatki lipieckie” dla dzieci i dorosłych GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
11 marca „Dzień Kobiet ” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy

 1.  
maj Gminny Konkurs Wiedzy  o Życiu  i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Ma na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o życiu  i twórczości pisarza. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
maj Gminny Konkurs Wiedzy  o Życiu  i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich. Ma na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o życiu  i twórczości pisarza. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
10 czerwca XXI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”.  Jest to impreza plenerowa,
w ramach, której odbywają się koncerty zespołów muzycznych, tanecznych, występy kabaretowe, wystawy i kiermasze sztuki ludowej. 
Łódź/Lipce Reymontowskie Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy

 

 1.  
25 sierpnia Kolory Polski Zagroda Ludowa
w Lipcach Reym.
Organizatorzy:

– Wójt Gminy L.R.
– Filharmonia Łódzka

 1.  
7 października „Dzień Seniora” – impreza skierowana do wszystkich seniorów – mieszkańców gminy Lipce Reymont.

 

GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy 

 

 1.  
11 listopada Gminne uroczystości 100 – rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
13 listopada Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całego kraju. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich -Miejska Biblioteka Publiczna im Wł. St. Reymonta w Skierniewicach

-Wójt Gminy LR

 

III TEATR I KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

 

L.p. Termin/dokładna data Nazwa działania – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy
 1.  
1 raz w miesiącu/
1 raz na 2 miesiące (wg potrzeb)
Wyjazdy do teatru lub filharmonii do wyboru/ wg. zainteresowania  
 1.  
wg potrzeb Teatrzyki i inne występy dla dzieci GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
kwiecień Gminne Eliminacje XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 

IV PLASTYKA – FOTOGRAFIA

 

L.p. Nazwa działania Krótki opis Czas pracy Uwagi
1.       Plenerowe zabawy plastyczne Działanie ma na celu:

– rozwijanie umiejętności plastycznej wypowiedzi artystycznej

– popularyzacja różnorodnych technik plastycznych

– uwrażliwianie uczestników na bogactwo i piękno otaczającego nas świata przyrody

1 raz na kwartał  

 

2.       Warsztaty plastyczne wyrób dużej palmy oraz palemek Cykl zajęć mających na celu wykonanie palemek wielkanocnych oraz tradycyjnej palmy lipieckiej. Praca wspólna uczestników koła sztuki ludowej – dzieci i dorosłych. luty/marzec – dorośli

– dzieci

 1.  
 

Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu jest pobudzenie plastycznej aktywności i wyobraźni młodych artystów. marzec/kwiecień  
 1.  
Organizacja pleneru plastycznego dla dzieci + wystawa poplenerowa Rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną, sztuka ludowa i ew. tańcem.  Wakacje 2018 W miejscowościach gminy Lipce Reym.

2 razy w każdej większej wsi

w/g zainteresowania

 1.  
Gminny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu jest uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

listopad/grudzień  
 1.  
 

 

Organizacja wystaw plastycznych pokonkursowych, poplenerowych
i czasowych

 

 

Organizacja wystaw ma na celu:

– promowanie artystów plastyków oraz artystów amatorów

– promowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, biorących udział w gminnych konkursach plastycznych

– rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną

zgodnie z kalendarzem

konkursów i wolnych terminów w sali wystawowej

Współuczestnicy:

– twórcy ludowi

– artyści plastycy, amatorzy

 

 1.  
Galeria Przechodnia Galeria Przechodnia to niekomercyjna galeria zewnętrzna – to przestrzeń wystawiennicza otwarta dla projektów plastycznych, fotograficznych, poetyckich i wszelkich innych.

Celem Galerii jest stworzenie warunków: dla przechodniów – do kontaktu ze sztuką
w zwykłej przestrzeni, ale także dla artystów – do dotarcia do widzów innych niż w tradycyjnych galeriach.

 

cały rok Współorganizator:
Stowarzyszenie Most nad Pustynią
V IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE
L.p. Nazwa działania Termin Miejsce/Uwagi
1.             Organizowanie imprez i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach cały rok  
2.             Turniej piłki nożnej halowej GOKSiR Grassroots – kat. 2008 i młodsi 20 stycznia hala Godzianów
3.             Turniej piłki siatkowej kat. OPEN Ferie 2018

28 stycznia

hala w Drzewcach
4.             Turniej piłki nożnej halowej dla szkół podstawowych Ferie 2018

7 lutego

hala w Drzewcach
5.             Turniej gier stolikowych i tenisa stołowego- szachy, warcaby, sudoku, krzyżówki, kręgle, lotka, itp. Ferie 2018

10 lutego

GOKSiR w L.R.
6.             Podsumowanie roku sportowego w Gminie Lipce Reymontowskie 24 lutego GOKSiR w L.R.
7.             Powiatowy turniej im. A. Kasterskiego w piłkę nożną kat. szkoły podstawowe maj Współorganizator:

RP LZS Skierniewice
OZPN Skierniewice

Rodzina Kasterskich

8.             Gminny turniej im. Andrzeja Kasterskiego w piłkę nożną dla klas gimnazjalnych

IV Turniej dziewcząt

V Turniej chłopców

maj Współorganizator:

– Publiczne Gimnazjum

– Rodzina Kasterskich

– Wychowankowie
   Andrzeja Kasterskiego

9.             Ogólnopolski turniej gmin reymontowskich w piłkę nożną
w rocznikach 2006 i 2008 z okazji 680 – lecia Lipiec
maj/czerwiec stadion w Lipcach Reymontowskich
10.         V Lipiecki Bieg Reymontowski 7 maja Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

– Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w L.R.

11.       Turniej piłki nożnej plażowej GOKSiR CUP dla roczników 2006, 2008, 2010 z okazji 680 – lecia Lipiec czerwiec Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Turniej w piłce siatkowej plażowej WAKACJE 2018 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
13.        IX Gminny turniej koszykówki ulicznej im. Michała Dałkowskiego WAKACJE 2018 Współorganizator:

– Szkoła Podstawowa w LR
– dawni koledzy i przyjaciele
Michała Dałkowskiego

Rodzina Dałkowskich

14.       Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria szkoły podstawowe WAKACJE 2018 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria gimnazjum WAKACJE 2018 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Gminny turniej piłki nożnej plażowej o puchar Wójta Gminy – kat. OPEN WAKACJE 2018 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
W okresie wakacji organizacja wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdy rowerowe, wyjazdy nad wodę itp. WAKACJE 2018  
 1.  
Turniej wsi gminy Lipce Reymontowskie WAKACJE 2018 Miejsce: Mszadla
 1.  
III Lipiecki Bieg Papieski 16 października Współorganizator:

– Wójt Gminy L.R.

– Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w L. R.

 1.  
Gminny Turniej wiedzy o sporcie w kat. szkoły podstawowe listopad Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

 1.  
Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej halowej w rocznikach 2006,2008
z okazji 680 – lecia Lipiec i 100 rocznicy odzyskania niepodległości
10 listopada hala w Godzianowie
 1.  
Rodzinne i indywidualne zawody strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości 17 listopada GOKSiR w L.R.
 1.  
Jesienny turniej piłki siatkowej kat. OPEN grudzień hala w Drzewcach
VI  Gminna Biblioteka Publiczna
L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi  
 1.  
Gminna Biblioteka Publiczna

 

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

– gromadzenie i opracowywanie księgozbioru i materiałów bibliotecznych

– organizowanie form pracy z czytelnikiem:

– Klub Miłośników Książek

– „Nie próbowałeś – pomyszkuj w bibliotece”

cały rok    
 1.  
„Konkurs na najlepszego czytelnika w 2017 roku”
w trzech kategoriach wiekowych:- uczniowie ze szkół podstawowych- młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

– dorośli

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

 

cały rok

ogłoszenie wyników: grudzień

   
 1.  
Narodowe Czytanie  Raz w roku odbywa się Narodowe Czytanie największych dzieł literatury polskiej. wrzesień Gminna Biblioteka Publiczna  
VII WYDAWNICTWA
L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi
 1.  
„Gazeta Lipiecka”

informator gminy Lipce Reymontowskie

Druk gazetki ma na celu przekazywanie mieszkańcom informacji z różnych dziedzin życia gminy oraz służy promocji gminy. 1 raz na kwartał Wydawca: Gmina Lipce Reymontowskie

Redakcja: Urząd Gminy i GOKSiR

VII  INNE
L.p. Nazwa działania – krótki opis Uwagi
1.       Organizacja imprez okolicznościowych o różnym charakterze  
2.        Wspólne oglądanie wielkich wydarzeń sportowych, np. MŚ w piłce nożnej wg. zainteresowania
3.        Wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe:

– wyjazd na pokazy lotnicze do Radomia

wg zainteresowań
4.        Organizacja imprez sponsorowanych przez firmy, reklama tych firm, mini konkursy
o firmach itp.
z chwilą pozyskania firm sponsorskich
5.        Wyjazdy na wspólne wędkowanie, np. na dorsze, trocie, łososie itp. (wg zapotrzebowania-2 razy w roku)
6.        Organizowanie wycieczek krajoznawczych i innych wg zapotrzebowania
7.        Imprezy plenerowe organizowane na Zagrodzie Ludowej wspólnie z Urzędem Gminy, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP oraz twórcami ludowymi. wg. potrzeb

np. Kolory Polski 25 sierpnia, itp.

8.        Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sportu, polityki itp.  
9.        Organizacja obchodów Dnia Działacza Kultury i Kultury Fizycznej. maj-czerwiec
10.    Wigilia AZR/GOKSiR grudzień
11.    Mam Talent – przegląd talentów i umiejętności mieszkańców (dzieci, młodzież i dorośli). np. podczas turnieju wsi, gmin, itp.
12.    Wyjazd reprezentacji gminy Lipce Reymontowskie na grób Wł. St. Reymonta – 5 grudnia Wyjazd organizowany wspólnie z władzami gminy, Fundacją im. Wł. St. Reymonta
13.    Udział zespołów i reprezentacji gminy w imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach
i turniejach organizowanych poza terenem gminy np.: Dożynki Powiatowe, Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, Turniej Gmin, przeglądy i konkursy folklorystyczne teatralne rozgrywki sportowe, itp.,
wg. kalendarza
                   

GOKSiR realizując program działania na rok 2018 współpracował będzie na zasadach partnerstwa z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy: Wójtem Gminy, Radą Gminy, Urzędem Gminy, Społeczną Radą Programową GOKSiR, sołtysami i radami sołeckimi, placówkami oświatowymi, KGW, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Towarzystwem Przyjaciół Lipiec Reymontowskich, OSP, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Muzeum Czynu Zbrojnego, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych oraz instytucjami
i organizacjami działającymi poza terenem gminy, przede wszystkim: Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ŁDK w Łodzi, LGD „Gniazdo”, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, instytucjami kultury działającymi na terenie Skierniewic, powiatu skierniewickiego i ościennych powiatów oraz mediami ogólnopolskimi i lokalnymi.

Liczymy również na dalszą owocną współpracę z firmami i osobami wspierającymi, na co dzień działalność GOKSiR.