Program działania

PROGRAM DZIAŁANIA

GOKSiR W LIPCACH REYMONTOWSKICH

NA ROK 2019

 

I STAŁE FORMY PRACY
L.p. Nazwa zespołu, klubu bądź sekcji Krótki opis Czas pracy Zasady działania Przewidywane koszty działalności
1.             Amatorski Zespół Regionalny
im. Wł. St. Reymonta
Zespół, od prawie 90 lat, kultywuje i popularyzuje kulturę ludową, a szczególnie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe

– Zespół liczy ok. 45 do 50 osób w wieku od 13 do 83 lat.

1 raz w tygodniu

piątek,
od godz. 19.00

Wszelkie koszty działalności pokrywane są przez GOKSiR z dotacji podmiotowej. ok. 20 tys. zł (wynagrodzenie choreografa, kapeli i garderobianej, drobne zakupy).

GOKSiR nie ponosi kosztów związanymi
z płatnymi występami.

2.             Kapela Ludowa „Borynioki” Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie
i popularyzacja muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu łowickiego, rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką ludową– Ilość osób 7.
w/g potrzeb
ok. 1 x w miesiącu
GOKSiR udostępnia salę. GOKSiR nie ponosi kosztów związanymi z  działalnością Kapeli.
3.             Zespół Śpiewaczy „Lipconki” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie, a także ballady, kolędy- zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej gminy.

– ok. 10 osób w wieku od 52 do 83 lat.

Zespół „Lipconki” często wstępuje wspólnie z zespołem „Miriam”.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 800 – 1 tys. zł / za jeden przegląd (Koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących oraz drobne zakupy na potrzeby występu).
4.             Zespół Śpiewaczy ”Miriam” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare pieśni kościelne i patriotyczne.

– ok. 10 osób w wieku od 52 do 83 lata.

Zespół „Miriam” często wstępuje wspólnie z zespołem „Lipconki”.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 800 – 1 tys. zł / za jeden przegląd (Koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób występujących oraz drobne zakupy na potrzeby występu).
5.             ,,Zespół bez Nazwy” ZbN to zespół wokalny, który ma w repertuarze przeważnie humorystyczne piosenki, ale również
np. pieśni patriotyczne.  W skład zespołu wchodzą mężczyźni w wieku od 50 do 73 lat. Gościnnie z zespołem występują również kobiety.- ok. 13 osób.
w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę, pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 700 – 800 zł / za jeden przegląd (Koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób oraz koszty strojów, itd.).
6.             „Kabaret bez Nazwy” Kabaret powstał w 2018 roku.

W programie kabaretu znajdują się skecze, monologi, piosenki  i wiersze – oczywiście wszystko na wesoło. W kabarecie w zależności od potrzeb występują kobiety i mężczyźni w wieku od 37 do 73 lat.

– Ilość osób zmienna, ok. 10 osób.

w/g potrzeb GOKSiR udostępnia salę oraz pokrywa koszty związane z działalnością zespołu oraz udziałem w konkursach i przeglądach. ok. 700 – 800 zł / za jeden przegląd (Koszty transportu i akredytacji uzależnione od ilości osób oraz rekwizyty, stroje, itp.).
7.             Musicis Animarum Dawna nazwa zespołu „Adam & Przyjaciele”.

Zespół gra muzykę popularną. Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie i popularyzacja muzyki wśród osób młodych. Zespół swoją obecnością uświetnia wiele imprez organizowanych przez GOKSiR.

w/g potrzeb
min. 1 x w tygodniu,np. środa,
godz. 21.00 – 23.30 
GOKSiR udostępnia salę wraz z nagłośnieniem. GOKSiR nie ponosi innych kosztów działalności zespołu.
8.               Zespół Taneczny
„Fresh Dance”
Celem zajęć tanecznych jest: rozwijanie zainteresowań; aktywne spędzanie czasu wolnego; nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej; rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch; kształcenie estetyki ruchowej; doskonalenie poczucia rytmu; budzenie wiary we własne możliwości; pokonywanie tremy i nieśmiałości; czerpanie radości z udziału w zajęciach.

W zajęciach uczestniczy ok. 50 dzieci, w wieku od 4 do 15 lat.

1 raz w tygodniu – wtorek,
w godz. 15.15 – 19.30
(grupa I, II, III, IV)
GOKSiR udostępnia salę, instruktora, koszty związane z działalnością zespołu pokrywają rodzice ze składek członkowskich oraz ze stałej miesięcznej darowizny od sponsora. Zespół samofinansujący się w ramach wpłat i darowizny.
9.               Uniwersytet Każdego Wieku Uniwersytet Każdego Wieku, stwarza ludziom dorosłym możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną itp.

– ilość osób ok. 30, w wieku od ponad 55 lat do 88 lat.

W 2018 roku planowane jest założenie stowarzyszenia UKW umożliwiające pozyskiwanie ewentualnego wsparcia na działalność uniwersytetu.

cały rok
– min.1 x w miesiącuprzedostatni bądź ostatni czwartek miesiąca
z wyłączeniem wakacji- czas trwania spotkania ok. 2h.
GOKSiR udostępnia salę wraz ze sprzętem multimedialnym, załatwia sprawy organizacyjne, w tym wykładowców oraz pokrywa koszty spotkań w wysokości 50%, pozostała część pokrywana jest ze składek członkowskich UKW. ok. 2 tys. zł
(tj. 50 % kosztów).Pozostałe 50% pokrywają uczestnicy.
10.           Aerobik – fitness Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki. Ilość uczestniczek zmienna, średnio ok. 15 osób.
2 razy w tygodniu
poniedziałki i czwartki,
w godz. 19.00 –20.00
GOKSiR udostępnia salę i opłaca instruktora fitness w ramach zebranych składek od uczestniczek zajęć. Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
11.           Zumba Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki.Ilość uczestniczek zmienna, średnio ok. 10 osób.
1 raz w tygodniu
środy,
w godz. 20.00 –21.00
GOKSiR udostępnia odpłatnie salę. GOKSiR nie ponosi kosztów w związku z  działalnością zumby.
12.         Koło plastyczne Koło plastyczne oferuje zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – oferta skierowana do dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

– ilość uczestników zmienna, do ok. 20 osób.

1 razy w tygodniu

środy, ew. poniedziałek
w godz. 16.00 – 18.00

GOKSiR udostępnia salę, zapewnia instruktora oraz materiały plastyczne. Zajęcia były bezpłatne.

Od 2019 roku planujemy wprowadzenie odpłatności za zajęcia.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.

(Instruktora zapewnia GOKSiR)

13.         Koło sztuki ludowej Koło sztuki ludowej to zajęcia z dziedziny: bibułkarstwa, wycinanki, haftu itp. (dla dzieci i dorosłych).

– ilość uczestników zmienna – ok. 10.

1 raz w miesiącu/ wg potrzeb

sobota,
w godz. 10.00 – 12.00

GOKSiR udostępnia salę, opłaca instruktora oraz zakupuje materiały plastyczne.

Zajęcia są bezpłatne.

ok. 1 tys. zł
(w zależności od częstotliwości spotkań i potrzebnych materiałów)
14.         „Klub Miłośników Książek” Oferta skierowana jest do osób, które nie tylko czytają książki, ale również chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i odczuciami towarzyszącymi im podczas lektury. Uczestnicy spotkań Klubu mają możliwość przeprowadzenia konfrontacji swojego stanowiska i opinii z innymi czytelnikami.

Ilość uczestników zmienna, średnio ok. 8 osób, w wieku od 40 do 75 lat.

1 raz w miesiącu

(pierwsza sobota miesiąca)

GOKSiR udostępnia salę. ok. 300zł
15.         „Nie próbowałeś – pomyszkuj
w bibliotece!”
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 r.ż., które dotąd nie korzystały z Internetu. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie uczestników podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. Zajęcia indywidualne

wg potrzeb

GOKSiR udostępnia sprzęt komputerowy oraz pomoc pracownika. GOKSiR nie ponosi kosztów z tą  działalnością.
16.         Szkółka Piłkarska GOKSiR Szkółka piłkarska ma na celu rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 4 grupach wiekowych.

Obecnie w szkółce trenuje ok. 70 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 13 lat.

3 x w tygodniu

grupa 2006

3 x w tygodniu

grupa 2008

2 x w tygodniu

grupa 2010

2 x w tygodniu

grupa 2012

Wszelkie koszty działalności pokrywane są przez GOKSiR ze składek członkowskich rodziców, dotacji podmiotowej gminy, Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie, a także wpłat sponsorów. Szkółka samofinansująca się
w ramach wpłat, dotacji i darowizn.
17.         Bębny Zajęcia gry na bębnach afrykańskich skierowane są dla osób od 14 lat.

Zajęcia mają charakter edukacyjny.

1 razy w tygodniu

środy,
w godz. 18.00 – 20.00.

GOKSiR udostępnia salę oraz zapewnia instruktorów.

Zajęcia są bezpłatne.

GOKSiR nie ponosi kosztów w związku z  działalnością zajęć.

Instruktorzy nie pobierają wynagrodzenia za zajęcia.

Ewentualne utworzenie nowych stałych form – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców gminy
oraz możliwościami finansowymi GOKSiR.
18.         Teatr dziecięcy „Co –Nie-Co” Działalność teatru ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci sztuką żywego słowa i teatrem. w/g potrzeb GOKSiR pokryje koszty instruktora, potrzebny sprzęt oraz stroje, itp.

Zajęcia są bezpłatne.

ok. 3 tys. zł
19.         Kurs tańca towarzyskiego Proponujemy naukę tańca towarzyskiego dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem. Program obejmuje, podstawowe tańce, mi.in: walc wiedeński, walc angielski, tango, disco samba, rock’n’roll, salsa, cha-cha-cha. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, w całości koszty pokrywane są z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
20.         Nauka gry na instrumentach Celem nauczania gry na instrumentach jest rozwijanie zainteresowań muzyką oraz zdolności i umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej, odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości, na jakość dźwięku, kształcenie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, w całości koszty pokrywane są z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
21.         Studio Piosenki Dziecięcej Działalność zespołu ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci muzyką, kształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, w całości koszty pokrywane są z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
22.         Kurs komputerowy Kurs obejmujący 5 obszarów: informację, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów.

Kurs kończą się egzaminem ECCC na poziomie A lub B (poziom grupy ustalany jest na podstawie testu diagnostycznego przeprowadzonego jeszcze przed rozpoczęciem kursu). Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe i podręcznik.

Czas trwania kursu 100 h (grupy 12 osobowe).

w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę.

Sprzęt oraz instruktorów zapewni firma prowadząca kurs.

Zajęcia bezpłatne dla uczestników pow. 25 roku życia.

GOKSiR nie ponosi kosztów w związku z  działalnością zajęć.
23.         Kurs języków obcych  Zajęcia mają na celu poprawę umiejętności sprawnego posługiwania się oraz komunikowania językami obcymi na poziomie podstawowym i zaawansowanym. w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, w całości koszty pokrywane są z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
24.         Klocki LEGO Zajęcia twórczego i kreatywnego myślenia dla dzieci, które uwielbiają klocki LEGO®. Podczas zajęć będziemy uczyć budować, konstruować, rozwijać własną wyobraźnie oraz inspirować dzieci do  realizowania własnych pomysłów.

Zajęcia skierowane będą dla dwóch grup wiekowych.

w/g potrzeb GOKSiR udostępni salę, zapewni instruktora.

Zajęcia płatne, w całości koszty pokrywane są z wpłat uczestników.

Zajęcia samofinansujące się w ramach wpłat.
II  KALENDARZ  IMPREZ  KULTURALNYCH
Lp. Termin/
dokładna data
Nazwa imprezy – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy Przewidywane koszty imprezy
1.        6 stycznia Koncert kolęd i pastorałek GOKSiR w Lipcach Reymontowskich   Bez kosztów ze strony GOKSiR
2.        13 stycznia ,,27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Sztab WOŚP przy GOKSiR Bez kosztów ze strony GOKSiR
3.        3 lutego Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR za 2018 r. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich   ok. 1 tys. zł
4.        5 marca „Ostatki lipieckie” dla dzieci i dorosłych GOKSiR w Lipcach Reymontowskich   ok. 500 zł
5.        9 marca „Dzień Kobiet ” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Wójt Gminy ok. 500 zł
6.        maj Gminny konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Wł. St. Reymonta – Reymontiada 2019- kategoria I  (uczniowie kl. IV-VI)
– kategoria II (uczniowie kl. VII,VIII(konkurs odbędzie się jeśli w obu kategoriach zgłosi się min. po10 osób)
GOKSiR w Lipcach Reymontowskich   ok. 700 zł
7.        15 czerwca XXII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”.  Jest to impreza plenerowa, w ramach, której odbywają się koncerty zespołów muzycznych, tanecznych, występy kabaretowe, wystawy i kiermasze sztuki ludowej. Łódź/Lipce Reymontowskie – Wójt Gminy

– Marcel Szytenchelm

ok. 25 tys. zł (w zależności od kosztów występu zespołów)
8.        10 ew. 11 sierpnia Kolory Polski Zagroda Ludowa
w Lipcach Reym.
– Wójt Gminy L.R.
– Filharmonia Łódzka
ok. 8,5 tys. zł
(z tego 7 tys. zł
za koncert wraz z nagłośnieniem dla Filharmonii
ze środków UG)
9.        6 października „Dzień Seniora” – impreza skierowana do wszystkich seniorów – mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich – Wójt Gminy  ok. 1,5 tys. zł
10.    13 listopada Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z całego kraju. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich -Miejska Biblioteka Publiczna im Wł. St. Reymonta w Skierniewicach

-Wójt Gminy LR

ok. 2 tys. zł
III TEATR I KULTURA ŻYWEGO SŁOWA
L.p. Termin/dokładna data Nazwa działania – krótki opis Miejsce Przewidywane koszty imprezy
1.        1 raz w miesiącu/ ew.1 raz
na 2 miesiące (wg potrzeb)
Wyjazdy do teatru lub filharmonii do wyboru/ wg. zainteresowania Koszty pokrywane są
z wpłat uczestników wyjazdów.
2.        wg potrzeb Spektakle teatralne i inne występy dla dzieci (2 występy) GOKSiR w L.R. ok. 1 tys. zł
3.        kwiecień Gminne Eliminacje XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. GOKSiR w L.R. ok. 600 zł
4.        kwiecień I Lipiecki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków z terenu naszej gminy. GOKSiR w L.R. ok. 300 zł
5.        maj I Lipiecki Konkurs Recytatorski dla seniorów z terenu naszej gminy. GOKSiR w L.R. ok. 300 zł
IV PLASTYKA
L.p. Nazwa działania Krótki opis Czas pracy Uwagi Przewidywane koszty imprezy
1.       Warsztaty plastyczne, wyrób palemek Cykl zajęć mających na celu wykonanie palemek wielkanocnych. Praca wspólna uczestników koła sztuki ludowej – dzieci i dorosłych. Marzec/kwiecień – dorośli

– dzieci

ok. 600 zł
2.         

Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu jest pobudzenie plastycznej aktywności i wyobraźni młodych artystów. marzec/kwiecień   ok. 350 zł
3.        Organizacja pleneru plastycznego dla dzieci + wystawa poplenerowa Rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną, sztuka ludowa i ew. tańcem.  Wakacje 2019 W miejscowościach gminy Lipce Reym.

2 razy w każdej większej wsi

w/g zainteresowania

ok. 500 zł
4.        Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. listopad/grudzień   ok. 350 zł
5.        Organizacja wystaw plastycznych pokonkursowych, poplenerowych
i czasowych
Organizacja wystaw ma na celu:

– promowanie artystów plastyków oraz artystów amatorów

– promowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, biorących udział w gminnych konkursach plastycznych

– rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną

zgodnie z kalendarzem

konkursów i wolnych terminów w sali wystawowej

Współuczestnicy:

– twórcy ludowi

– artyści plastycy, amatorzy

ok. 200 zł
za jedną wystawę autorską
6.        Galeria Przechodnia Galeria Przechodnia to niekomercyjna galeria zewnętrzna – to przestrzeń wystawiennicza otwarta dla projektów plastycznych, fotograficznych, poetyckich i wszelkich innych. Celem Galerii jest stworzenie warunków: dla przechodniów – do kontaktu ze sztuką w zwykłej przestrzeni, ale także dla artystów – do dotarcia do widzów innych niż w tradycyjnych galeriach. cały rok Współorganizator:
Stowarzyszenie Most nad Pustynią
GOKSiR nie ponosi kosztów związanych
z wystawami. Jedynie ponosi koszty transportu.
V IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE  
L.p. Nazwa działania Termin Miejsce/Uwagi Przewidywane koszty imprezy
1.             Podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej GOKSiR za 2018 rok 26 stycznia GOKSiR w L.R. ok. 2 tys. zł
2.             Turniej piłki siatkowej kat. OPEN Ferie 2019

11-24 lutego

hala w Drzewcach ok. 150 zł
3.             Turniej piłki nożnej halowej dla szkół podstawowych Ferie 2019 hala w Drzewcach ok. 150 zł
4.             Turniej gier stolikowych i tenisa stołowego- szachy, warcaby, sudoku, krzyżówki, kręgle, lotka, itp. Ferie 2019 GOKSiR w L.R. ok. 300 zł
5.             Powiatowy turniej im. A. Kasterskiego w piłkę nożną kat. szkoły podstawowe maj Współorganizator:

RP LZS Skierniewice,
OZPN Skierniewice

Rodzina Kasterskich

ok. 200 zł
6.             VI Lipiecki Bieg Reymontowski maj Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

– Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w L.R.

ok. 700 zł
7.             Rodzinny rajd rowerowy maj/czerwiec   ok. 300 zł
8.             Turniej w piłce siatkowej plażowej WAKACJE 2019 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach ok. 150 zł
9.             X Turniej koszykówki ulicznej im. Michała Dałkowskiego WAKACJE 2019 Współorganizator:

– Szkoła Podstawowa w LR
– dawni koledzy i przyjaciele
Michała Dałkowskiego,

Rodzina Dałkowskich

ok. 250 zł
10.         Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria szkoły podstawowe WAKACJE 2019 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach ok. 150 zł
11.         Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria szkoły średnie WAKACJE 2019 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach ok. 150 zł
12.         Gminny turniej piłki nożnej plażowej o puchar Wójta Gminy – kat. OPEN WAKACJE 2019 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach ok. 150 zł
13.         W okresie wakacji organizacja wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdy rowerowe, wyjazdy nad wodę itp. WAKACJE 2019   Koszty pokrywane
z wpłat uczestników wyjazdów.
14.         Turniej wsi gminy Lipce Reymontowskie WAKACJE 2019   ok. 1 tys. zł
15.         XXII Turniej Gmin Reymontowskich 8 września Zagroda Ludowa ok. 6 tys. zł
16.         Festyn Rodzinny 8 września Zagroda Ludowa ok. 2 tys. zł
17.         Gminny Turniej wiedzy o sporcie w kat. szkoły podstawowe listopad Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

ok. 400 zł
18.         Rodzinne i indywidualne zawody strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada GOKSiR w L.R. ok. 150 zł
19.         Turniej piłki siatkowej kat. OPEN grudzień hala w Drzewcach ok. 150 zł
VI  Gminna Biblioteka Publiczna  
L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi Przewidywane koszty
1.        Gminna Biblioteka Publiczna

 

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

– gromadzenie i opracowywanie księgozbioru i materiałów bibliotecznych

– organizowanie form pracy z czytelnikiem:

– Klub Miłośników Książek

– „Nie próbowałeś – pomyszkuj w bibliotece”

cały rok  
2.        „Konkurs na najlepszego czytelnika w 2018 roku” w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie ze szkół podstawowych

– młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

– dorośli

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

 

cały rok

ogłoszenie wyników: koniec 2018 roku lub początek 2019 roku

  ok. 300 zł
3.        Narodowe Czytanie  Raz w roku odbywa się Narodowe Czytanie największych dzieł literatury polskiej. wrzesień Gminna Biblioteka Publiczna GOKSiR nie ponosi kosztów związanych
z wydarzeniem.
VII WYDAWNICTWA  
L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi Przewidywane koszty
1.        „Gazeta Lipiecka”

informator gminy Lipce Reymontowskie

Druk gazetki ma na celu przekazywanie mieszkańcom informacji z różnych dziedzin życia gminy oraz służy promocji gminy. 1 raz na kwartał Wydawca:
Gmina Lipce Reymontowskie
Redakcja: Urząd Gminy i GOKSiR
Koszty wydania gazety pokrywa UG.
VII  INNE  
L.p. Nazwa działania – krótki opis Uwagi Przewidywane koszty imprezy
1.       Organizacja imprez okolicznościowych o różnym charakterze  
2.        Wspólne oglądanie wielkich wydarzeń sportowych wg. zainteresowania
3.        Wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe (mecze, pokazy, itp.) wg zainteresowań Koszty pokrywają uczestnicy
4.        Organizacja imprez sponsorowanych przez firmy, reklama tych firm, mini konkursy
o firmach itp.
z chwilą pozyskania firm sponsorskich Koszty pokrywają sponsorzy
5.        Wyjazdy na wspólne wędkowanie, np. na dorsze, trocie, łososie itp. (wg zapotrzebowania-2 razy w roku) Koszty pokrywają uczestnicy
6.        Organizowanie wycieczek krajoznawczych i innych wg zapotrzebowania Koszty pokrywają uczestnicy
7.        Imprezy plenerowe organizowane na Zagrodzie Ludowej wspólnie z Urzędem Gminy, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP oraz twórcami ludowymi. wg. potrzeb

np. Festyn Rodzinny, itp.

8.        Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sportu, polityki itp.  
9.        Organizacja obchodów Dnia Działacza Kultury i Kultury Fizycznej. maj-czerwiec ok. 2 tys. zł
10.    Wigilia AZR/GOKSiR grudzień
11.    Mam Talent – przegląd talentów i umiejętności mieszkańców (dzieci, młodzież i dorośli). np. podczas turnieju wsi, gmin, itp.
12.    Wyjazd reprezentacji gminy Lipce Reymontowskie na grób Wł. St. Reymonta. Wyjazd organizowany wspólnie z władzami gminy ok. 2,5 tys. zł
13.    Udział zespołów i reprezentacji gminy w imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach
i turniejach organizowanych poza terenem gminy np.: Dożynki Powiatowe, Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, przeglądy i konkursy folklorystyczne, teatralne, rozgrywki sportowe, itp.
wg. kalendarza ok. 2–3 tys. zł
14.    Udział w gminnych obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej  

Uwaga: Z chwilą pozyskania dodatkowych środków w ramach projektów ogłoszonych przez m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Kultury, Łódzki Dom Kultury, LGD „Gniazdo”, itp., program działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zostanie poszerzony o dodatkowe imprezy i działania w ramach możliwości finansowych GOKSiR (tj. możliwość zabezpieczenia tzw. wkładu własnego).

GOKSiR realizując program działania na rok 2019 współpracował będzie na zasadach partnerstwa z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy: Wójtem Gminy, Radą Gminy, Urzędem Gminy, Społeczną Radą Programową GOKSiR, sołtysami i radami sołeckimi, placówkami oświatowymi, KGW, Fundacją
im. Wł. St. Reymonta, OSP, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Muzeum Czynu Zbrojnego, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych oraz instytucjami
i organizacjami działającymi poza terenem gminy, przede wszystkim: Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ŁDK w Łodzi, LGD „Gniazdo”, Starostwem Powiatowym
w Skierniewicach, instytucjami kultury działającymi na terenie Skierniewic, powiatu skierniewickiego i ościennych powiatów oraz mediami lokalnymi
i ogólnopolskimi.

Liczymy również na dalszą owocną współpracę z firmami i osobami wspierającymi na co dzień działalność GOKSiR.