Program działania

PROGRAM DZIAŁANIA

GOKSiR W LIPCACH REYMONTOWSKICH

NA ROK 2017

 

I STAŁE FORMY PRACY

L.p.

Nazwa zespołu, klubu bądź sekcji

Krótki opis

Czas pracy

1.             Amatorski Zespół Regionalny
im. Wł. St. Reymonta
Zespół, od czasu powstania w 1932 roku, kultywuje
i popularyzuje kulturę ludową, a szczególnie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. W 2017 roku zespół obchodzić będzie jubileusz 85-lecia działalności.
1 raz w tygodniu (piątek)
2.             Kapela Ludowa „Borynioki” Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie
i popularyzacja muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu łowickiego, rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką ludową. 
w/g potrzeb
ok. 1 x w miesiącu
3.             Zespół Śpiewaczy „Lipconki” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie, a także ballady, kolędy- zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej gminy. w/g potrzeb
4.             Zespół Śpiewaczy ”Miriam” Zespół w repertuarze posiada bardzo stare pieśni kościelne
i patriotyczne.
w/g potrzeb
5.                    Teatr dziecięcy „Co –Nie-Co” Działalność teatru ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci sztuką żywego słowa i teatrem. 1 raz w tygodniu

XI-IV

6.             Koło plastyczne Koło plastyczne oferuje zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – oferta skierowana do dzieci. 1 razy w tygodniu (środa)
7.             Koło sztuki ludowej Koło sztuki ludowej prowadzi zajęcia z dziedziny ludowego rzemiosła artystycznego: bibułkarstwa, wycinanki, haftu itp. (dla dzieci i dorosłych). 1 raz w miesiącu

(ostania sobota miesiąca)

8.             „Klub Miłośników Książek” Oferta skierowana jest do osób, które nie tylko czytają książki, ale również chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i odczuciami towarzyszącymi im podczas lektury. Uczestnicy spotkań Klubu mają możliwość przeprowadzenia konfrontacji swojego stanowiska i opinii z innymi czytelnikami 1 raz w miesiącu

(pierwsza sobota miesiąca)

9.             „Nie próbowałeś – pomyszkuj
w bibliotece!”
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 r.ż., które dotąd nie korzystały z Internetu. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie uczestników podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. 1 raz w tygodniu

(wtorek lub czwartek)

10.         Szkółka Piłkarska Szkółka piłkarska ma na celu rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Grupy wiekowe:

– grupa 2002 – 18 zawodników/ek

– grupa 2004 – 16 zawodników/ek

– grupa 2006 – 22 zawodników/ek

– grupa 2008 – 31 zawodników/ek

– grupa 2011 – 14 zawodników/ek

Obecnie w szkółce trenuje 101 zawodników i zawodniczek

2 x w tygodniu

grupa skrzatów

2 x w tygodniu

grupa bambini

2 x w tygodniu

grupa młodsza

2 x w tygodniu

grupa starsza

11.         Aerobik – fitness Zajęcia skierowane są do pań i mają na celu pobudzanie
i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i rytmiki.
2 razy w tygodniu
poniedziałki i czwartki
12.         Uniwersytet Każdego Wieku Uniwersytet Każdego Wieku, stwarza ludziom dorosłym możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną itp. cały rok – minimum

1 raz w miesiącu –
z wyłączeniem wakacji

13.         Zespół Taneczny Celem zajęć tanecznych jest: rozwijanie zainteresowań; aktywne spędzanie czasu wolnego; nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej; rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch; kształcenie estetyki ruchowej; doskonalenie poczucia rytmu; budzenie wiary we własne możliwości; pokonywanie tremy i nieśmiałości; czerpanie radości z udziału w zajęciach. W zajęciach uczestniczy 60 dzieci z terenu gminy Lipce Reymontowskie i nie tylko. 1 raz w tygodniu

-grupa I i II – czwartek

-grupa III – sobota

14.         Studio Piosenki Dziecięcej Działalność zespołu ma na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci muzyką, kształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach. 1 raz w tygodniu

poniedziałki

15.         Nauka gry na gitarze Celem nauczania gry na gitarze jest rozwijanie zainteresowań muzyką oraz zdolności i umiejętności gry na gitarze, rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej, odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości, na jakość dźwięku, kształcenie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej. 1 raz w tygodniu

poniedziałki

16.         ,,Zespół bez Nazwy” Zespół składa się z dojrzałych mieszkańców gminy Lipce w repertuarze: śpiew, scenki kabaretowe, itp. w/g potrzeb
17.         Kurs komputerowy Zajęcia mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w środowisku MS Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word do redagowania i drukowania dokumentów oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do wykonywania najprostszych obliczeń. Kurs dostarcza również wiedzy niezbędnej dla korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu. 1 raz w tygodniu:

gr. podstawowa

gr. zaawansowana

I-IV

18.         Kurs tańca towarzyskiego Proponujemy naukę tańca towarzyskiego dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem. Program obejmuje, podstawowe tańce, mi.in: walc wiedeński, walc angielski, tango, disco samba, rock’n’roll, salsa, cha-cha-cha. 1 raz w tygodniu

wtorki

Ewentualne utworzenie nowych form – zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami mieszkańców gminy
oraz możliwościami finansowymi.

II  KALENDARZ  IMPREZ  KULTURALNYCH

Lp. Termin/dokładna data Nazwa imprezy – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy
 1.  
6 stycznia „Koncert kolęd i pastorałek” ze Studiem Piosenki Dziecięcej oraz grupą Śpiewaczą Miriam/Lipconki GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
15 stycznia ,,25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Sztab WOŚP przy GOKSiR
 1.  
luty/marzec TOP – dla uczniów szkół podstawowych, impreza o charakterze kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnym. – sala gimnastyczna
SP w L.R.- GOKSiR
Szkoły podstawowe
z terenu gminy L.R.
 1.  
5 marca „Dzień Kobiet ” GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy

 1.  
6-7 maja Udział w XX Turnieju Gmin Reymontowskich   Organizator:

Gmina Kobiele Wielkie

 1.  
maj Gminny Konkurs Wiedzy  o Życiu  i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Ma na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o życiu  i twórczości pisarza. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
maj Gminny Konkurs Wiedzy  o Życiu  i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich. Ma na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o życiu  i twórczości pisarza. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
4 czerwca XX Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”.  Jest to impreza plenerowa,
w ramach, której odbywają się koncerty zespołów muzycznych, tanecznych, występy kabaretowe, wystawy i kiermasze sztuki ludowej.
Łódź/Lipce Reymontowskie Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy

 

 1.  
23 lipca Jubileusz 85-lecia Amatorskiego zespołu regionalnego im. Wł. St. Reymonta Zagroda Ludowa
w Lipcach Reym.
Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy

 1.  
19 sierpnia Kolory Polski + zabawa ludowa Zagroda Ludowa
w Lipcach Reym.
Organizatorzy:

– Wójt Gminy L.R.
– Filharmonia Łódzka

 1.  
1 października „Dzień Seniora” – impreza skierowana do wszystkich seniorów – mieszkańców gminy Lipce Reymont. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy 

 

 1.  
13 listopada Wojewódzki lub Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich -Miejska Biblioteka Publiczna im Wł. St. Reymonta w Skierniewicach

-Wójt Gminy LR

 

 

III TEATR I KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

 

L.p. Termin/dokładna data Nazwa działania – krótki opis Miejsce Współorganizatorzy
 1.  
1 raz w miesiącu/
1 raz na 2 miesiące (wg potrzeb)
Wyjazdy do teatru lub filharmonii do wyboru/ wg. zainteresowania  
 1.  
1 raz na 2 miesiące (wg potrzeb) Teatrzyki i inne występy dla dzieci GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  
 1.  
kwiecień Gminne Eliminacje XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich  

IV PLASTYKA – FOTOGRAFIA

L.p. Nazwa działania Krótki opis Czas pracy Uwagi
1.       Gminny Konkurs Fotograficzny 

„Zimo, gdzie jesteś…”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz do osób dorosłych. styczeń/luty  
2.       Plenerowe zabawy plastyczne Działanie ma na celu:

– rozwijanie umiejętności plastycznej wypowiedzi artystycznej

– popularyzacja różnorodnych technik plastycznych

– uwrażliwianie uczestników na bogactwo i piękno otaczającego nas świata przyrody

1 raz na kwartał  

 

3.       Warsztaty plastyczne wyrób dużej palmy oraz palemek Cykl zajęć mających na celu wykonanie palemek wielkanocnych oraz tradycyjnej palmy lipieckiej. Praca wspólna uczestników koła sztuki ludowej – dzieci i dorosłych. luty/marzec – dorośli

– dzieci

 1.  
 

Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu jest pobudzenie plastycznej aktywności i wyobraźni młodych artystów. marzec/kwiecień  
 1.  
Gminny Konkurs Fotograficzny 

„Reymont w obiektywie Lipiec”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz do osób dorosłych. Celem konkursu jest uczczenie 150 – rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta maj  

 

 1.  
Gminny Konkurs Plastyczny „Zwierzęta naszych lasów, łąk i pól”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs związany jest z obchodami 15-lecia działania Koła Łowieckiego „Hubertus” maj/czerwiec Współorganizatorzy:

– Koło Łowieckie „Hubertus”

 

 1.  
Organizacja pleneru malarskiego dla dzieci + wystawa poplenerowa Rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną  Wakacje 2016 W miejscowościach gminy Lipce Reym.

2 razy w każdej większej wsi

 1.  
Gminny Konkurs Plastyczny 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu jest pobudzenie plastycznej aktywności i wyobraźni młodych artystów. listopad/grudzień  
 1.  
 

 

Organizacja wystaw plastycznych pokonkursowych, poplenerowych
i czasowych

 

 

Organizacja wystaw ma na celu:

– promowanie artystów plastyków oraz artystów
  amatorów

– promowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, biorących udział w gminnych konkursach plastycznych

– rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną

zgodnie z kalendarzem

konkursów i wolnych terminów w sali wystawowej

Współuczestnicy:

– twórcy ludowi

– artyści plastycy, amatorzy

 

V IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE

L.p. Nazwa działania Termin Miejsce/Uwagi
1.             Podsumowanie roku sportowego w Gminie Lipce Reymontowskie 5 lutego GOKSiR
2.             Organizowanie imprez i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach cały rok  
3.             Turniej piłki nożnej halowej dla szkół podstawowych Ferie 2016 Miejsce: hala w Drzewcach
4.             Turniej piłki siatkowej kat. OPEN Ferie 2016 Miejsce: hala w Drzewcach
5.             Turniej gier stolikowych i tenisa stołowego- szachy, warcaby, sudoku, krzyżówki, kręgle, lotka, itp. Ferie 2016

 

Miejsce:

GOKSiR w L.R.

6.             Turniej piłki nożnej GOKSiR CUP dla roczników 2006,2007,2008,2009 luty Hala w Godzianowie
7.             Powiatowy turniej im. A. Kasterskiego w piłkę nożną kat. szkoły podstawowe 20 maja Współorganizator:

RP LZS Skierniewice
OZPN Skierniewice

Rodzina Kasterskich

8.             Turniej piłki nożnej Gmin Reymontowskich 27 maja Miejsce: stadion w Lipcach Reymontowskich
9.             Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej w rocznikach 2008,2009,2010 maj/czerwiec Miejsce: stadion w Lipcach Reymontowskich
10.         Gminny turniej im. Andrzeja Kasterskiego w piłkę nożną dla klas gimnazjalnych

III Turniej dziewcząt

IV Turniej chłopców

 18 maja Współorganizator:

– Publiczne Gimnazjum

– Rodzina Kasterskich

– Wychowankowie
   Andrzeja Kasterskiego

11.         II Lipiecki Bieg Papieski maj/czerwiec Współorganizator:

– Wójt Gminy L.R.

– Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w L. R.

12.       Turniej piłki nożnej plażowej GOKSiR CUP dla roczników 2006,2007,2008,2009 czerwiec Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Turniej w piłce siatkowej plażowej WAKACJE 2017 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
14.        VII Gminny turniej koszykówki ulicznej im. Michała Dałkowskiego WAKACJE 2017 Współorganizator:

– Szkoła Podstawowa w LR
– dawni koledzy i przyjaciele
Michała Dałkowskiego

Rodzina Dałkowskich

15.       Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria szkoły podstawowe WAKACJE 2017 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria gimnazjum WAKACJE 2017 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Gminny turniej piłki nożnej plażowej o puchar Wójta Gminy – kat. OPEN WAKACJE 2017 Boisko do piłki plażowej w Drzewcach
 1.  
Gminny turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy – kat. OPEN WAKACJE 2017 sierpień Miejsce: stadion w Lipcach Reymontowskich
 1.  
W okresie wakacji organizacja wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdy rowerowe, wyjazdy nad wodę itp. WAKACJE 2017  
 1.  
Wyjazd na mecz otwarcia siatkarskich mistrzostw Europy 2017 24 sierpnia Stadion Narodowy w Warszawie
 1.  
Turniej wsi gminy Lipce Reymontowskie 27 sierpnia Miejsce: Chlebów
 1.  
IV Lipiecki Bieg Reymontowski wrzesień Współorganizator:

– Wójt Gminy L. R.

 1.  
Jesienny turniej piłki siatkowej kat. OPEN listopad/grudzień Miejsce: hala w Drzewcach
 1.  

 

Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej halowej w rocznikach 2006,2008,2009,2010 listopad Hala w Godzianowie
 1.  
Rodzinne i indywidualne zawody strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada GOKSiR
VI  Gminna Biblioteka Publiczna
L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi  
 1.  
Gminna Biblioteka Publiczna

 

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

– gromadzenie i opracowywanie księgozbioru i materiałów bibliotecznych

– organizowanie form pracy z czytelnikiem:

– Klub Miłośników Książek

– „Nie próbowałeś – pomyszkuj w bibliotece”

cały rok    
 1.  
„Konkurs na najlepszego czytelnika w 2017 roku”
w trzech kategoriach wiekowych:- uczniowie ze szkół podstawowych- młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

– dorośli

– upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

 

cały rok

ogłoszenie wyników: grudzień

   
 1.  
Narodowe Czytanie  Raz w roku odbywa się Narodowe Czytanie największych dzieł literatury polskiej. wrzesień Gminna Biblioteka Publiczna  
           
           
           
           
           

VII WYDAWNICTWA

L.p. Nazwa działania Krótki opis Termin Uwagi
 1.  
„Gazeta Lipiecka”

informator gminy Lipce Reymontowskie

Druk gazetki ma na celu przekazywanie mieszkańcom informacji z różnych dziedzin życia gminy oraz służy promocji gminy. 1 raz na kwartał Wydawca:

Gmina Lipce Reymontowskie

Redakcja:

– Urząd Gminy

– GOKSiR

VII  INNE

L.p. Nazwa działania – krótki opis Uwagi
1.       Organizacja imprez okolicznościowych o różnym charakterze  
2.        Wspólne oglądanie wielkich wydarzeń sportowych. wg. zainteresowania
3.        Wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe:

– wyjazd na pokazy lotnicze do Radomia

– wyjazd dzieci ze Szkółki Piłkarskiej GOKSiR (2 grupy) do Warszawy, m.in. na Stadion Narodowy PGE

wg zainteresowań
4.        Organizacja imprez sponsorowanych przez firmy, reklama tych firm, mini konkursy o firmach itp. z chwilą pozyskania firm sponsorskich
5.        Wyjazdy na wspólne wędkowanie, np. na dorsze, trocie, łososie itp. (wg zapotrzebowania-2 razy w roku)
6.        Organizowanie wycieczek krajoznawczych i innych:

– wyjazd do Łodzi, w programie m.in. zwiedzanie dworca Łódź Fabryczna

– wyjazd do Warszawy

– Wspólnie z LGD „Gniazdo” organizacja rajdu rowerowego szlakiem miejsc, w których nagrywano film i serial „Chłopi”

wg zapotrzebowania
7.        Imprezy plenerowe organizowane na Zagrodzie Ludowej wspólnie z Urzędem Gminy, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP oraz twórcami ludowymi. wg. potrzeb

np. Kolory Polski 19 sierpnia, itp.

8.        Mistrzostwa gminy w różnych dziedzinach i kategoriach wiekowych, np. sudoku, krzyżówkach, gier komputerowych, kibiców sportowych itp. GOKSiR
9.        Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sportu, polityki itp.  
10.    Organizacja obchodów Dnia Działacza Kultury i Kultury Fizycznej. maj-czerwiec
11.    Wigilia AZR/GOKSiR grudzień
12.    Mam Talent – przegląd talentów i umiejętności mieszkańców (dzieci, młodzież i dorośli). np. podczas turnieju wsi, gmin, itp.
13.    Wyjazd reprezentacji gminy Lipce Reymontowskie na grób Wł. St. Reymonta – 5 grudnia Wyjazd organizowany wspólnie z władzami gminy, Fundacją im. Wł. St. Reymonta
14.    Udział zespołów i reprezentacji gminy w imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach organizowanych poza terenem gminy np.: Dożynki Powiatowe, Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, Turniej Gmin Bolimów – Lipce R., przeglądy i konkursy folklorystyczne teatralne rozgrywki sportowe, itp., wg. kalendarza
                   

GOKSiR realizując program działania na rok 2017 współpracował będzie z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy: Wójtem Gminy, Radą Gminy, Urzędem Gminy, Społeczną Radą Programową GOKSiR, sołtysami i Radami Sołeckimi, placówkami oświatowymi, KGW, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, Towarzystwem Przyjaciół Lipiec Reymontowskich, OSP, LGD „Gniazdo”, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta, Muzeum Czynu Zbrojnego, Galerią Staroci i Pamiątek Regionalnych oraz instytucjami i organizacjami działającymi poza terenem gminy, przede wszystkim: Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ŁDK w Łodzi, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, instytucjami kultury działającymi na terenie Skierniewic, powiatu skierniewickiego i ościennych powiatów oraz mediami ogólnopolskimi i lokalnymi.

Liczymy również na dalszą owocną współpracę z firmami i osobami wspierającymi, na co dzień działalność GOKSiR.

W projekcie Programu Działalności GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2017 rok naniesiono uwagi zgłoszone na posiedzeniu Społecznej Rady Programowej GOKSiR w dn. 27.XII.2016 r.. Program działalności GOKSiR po uwzględnieniu uwag został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczna Radę Programową GOKSiR w dn. 27.XII.2016 r.