Podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej GOKSiR 2017 rok

Aktualności, GOKSIR, SPORT

24 lutego w GOKSiR odbyło się podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2017 rok.

Za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej na wsi działaczom i sponsorom zostały przyznane złote i srebrne Odznaki Honorowe LZS:

„Złote Odznaki Honorowe LZS” otrzymali:
– Mirosław Barańczyk
– Grażyna Czajka
– Tomasz Jędrzejewski
– Waldemar Kolary
– Michalak Wojciech
– Grzegorz Piechota
– Maciej Płuciennikowski
– Marcin Snopek
– Michał Śmiechowski

„Srebrne Odznaki Honorowe LZS” otrzymali:
– Marta Czajka
– Andrzej Jeż
– Witold Pietrowski
– Marek Pryk
– Dariusz Reczulski
– Tomasz Żurawski

Powyższe odznaki wręczyli: Mirosław Belina – starosta skierniewicki, Przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach i Tadeusz Kruk – wiceprezes Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach, Wiceprezes OZPN w Skierniewicach.

Podczas podsumowania zostały wręczone z rąk Starosty Skierniewickiego – Mirosława Beliny medale 150 – lecia powiatu skierniewickiego. Medale otrzymali:
– Anna Gidrewicz – Krawczyk
– Jan Grzelka
– Mariusz Latek
– Waldemar Malesa
– Tomasz Milewski

Pamiątkową statuetką ufundowaną przez GOKSiR za pomoc i owocna współpracę otrzymali p. Anna i Waldemar Malesa.

Specjalne podziękowanie z rąk dzieci i przewodniczącej Rady Rodziców Szkółki Piłkarskiej Marty Czajka otrzymał Jerzy Czerwiński – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

W dalszej części imprezy przedstawiona została prezentacja multimedialna działalności rekreacyjna – sportowej GOKSiR za 2017 roku.

Podczas imprezy przeprowadzana została licytacja gadżetów sportowych, z których cały dochód w wysokości 1360 zł został przeznaczony na Szkółkę Piłkarską GOKSiR.

W części artystycznej wystąpiły zespoły taneczne działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Ostatnim punktem imprezy było wręczenie wszystkim zawodnikom Szkółki Piłkarskiej upominków w postaci toreb sportowych oraz kalendarzy szkółki.