“Karta Seniora Województwa Łódzkiego”

Aktualności, GOKSIR, KULTURA

“Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia Seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej Seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie Seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na stronie www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Aktualny Katalog Ulg).
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Wnioski i inne dokumenty).
 • Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78, godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00.
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych.
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku.