Czesław Kocemba 1946 – 2018

Aktualności, GOKSIR, KULTURA

6 lutego 2018 roku zmarł Czesław Kocemba, wirtuoz harmonii trzyrzędowej.
W latach 1990 – 2010 był kierownikiem i członkiem kapeli A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Był nauczycielem gry na harmonii. Jego uczniami byli m.in. byli i obecni członkowie naszego zespołu.
Prowadził warsztaty gry na harmonii trzyrzędowej, nagrywał filmy instruktażowe. Wystąpił w wielu audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
Jesienią 2017 roku w programie „Szlakiem Kolberga” w TVP Kultura przekazywał swoją wiedzę i umiejętności Marcinowi Wyrostkowi – zwycięzcy programu „Mam Talent”.
Czesław Kocemba ze swoimi kapelami był laureatem ponad 15 festiwali i przeglądów w całej Polsce.
Jeszcze w 2017 roku zdobył dwa razy pierwsze nagrody na prestiżowych konkursach muzycznych.
28 maja podczas XVI Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” w Sieradzu I nagrodę.
25 czerwca wraz z Kazimierzem Kowalskim i Maciejem Kurczewskim zdobył nagrodę główna Basztę w kat. kapel na 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Pogrzeb śp. Czesława Kocemby odbył się w dniu 10 lutego.

Mowę pożegnalną wygłosiła Teresa Pszczółka – kierownik A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w kościele w Pszczonowie podczas mszy żałobnej.
Drodzy zebrani!
Spotkaliśmy się, aby pożegnać świętej pamięci Czesława.
Jego śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich.
Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyrażą uznania za wspaniałe życie śp. Czesława i żalu po jego stracie.
Stoję tutaj, ponieważ chciałabym w ten sposób oddać hołd zmarłemu.
Wszyscy powinniśmy poznać jego dobroć i wielkoduszność.
Śp. Czesława poznałam w latach 90-tych ubiegłego wieku, gdy został kierownikiem kapeli Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Od początku swoich kontaktów z naszym zespołem był bardzo lubianym, życzliwym przyjacielem.
Każdy darzył Go ogromnym szacunkiem.
Śp. Czesław od lat dziecięcych związany był muzyką ludową. Jako nastoletni chłopak gry na ukochanej harmonii uczył się u mistrzów tego instrumentu Konstantego Kędziory a także u Stanisława Wierciocha.
W latach 1975-1993 prowadził kapelę zespołu „Księżacy” z Łyszkowic i w tym okresie zaczął osiągać pierwsze sukcesy indywidualnie, jako harmonista oraz ze swoją kapelą.
W latach 1990-2010 śp. Czesław był kierownikiem i członkiem kapeli naszego zespołu.
W tym czasie przyczynił się do powstania dwóch nowych programów zespołu oraz zdobycia licznych nagród przez zespół i kapelę.
Wraz z zespołem koncertował trzykrotnie we Francji, dwukrotnie w Austrii i na Słowacji.
Artyzm mistrza Czesława podziwiany był w całej Polsce i za granicą.
Od ponad 30-lat śp. Czesław uczył młodych muzyków, prowadził warsztaty gry na harmonii trzyrzędowej , nagrywał filmy.
Jego uczniowie zdobywali i zdobywają liczne nagrody na przeglądach i festiwalach.
Jego artyzm był doceniany i nagradzany na ponad 15 festiwalach i przeglądach w całej Polsce.
Mimo choroby jaka go dotknęła nadal grał i uczył wszystkich chętnych.
W 2017 r. zdobył „BASZTE” najważniejszą nagrodę  na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Śp. Czesław był bohaterem jednego z odcinków cyklu dokumentalnego „Szlakiem Kolberga” nagrywanego we wrześniu 2017 roku, który emitowany był na antenie TVP Kultura w październiku. Program przybliżył odbiorcom postać utalentowanego muzyka, który całe swe życie poświęcił pracy na rzecz kultywowania i upowszechniania kultury ludowej. Jego „uczniem” w tym odcinku był Marcin Wyrostek – wirtuoz akordeonu, zwycięzca programu „Mam Talent”, który zmierzył się z łowickimi kujonami, kujawiakami i obertasami, wykonywanymi przez śp. Czesława.
Nasza tak liczna obecność tutaj jest wyrazem wielkiej wdzięczności śp. Czesławowi za okazane serce i codzienną radość.
Powtórzę za naszą noblistką „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Pamiętajmy więc o mistrzu Czesławie, nie tylko TU i nie tylko TERAZ.

Żegnaj przyjacielu i wspaniały człowieku….

Autorem zdjęć z pogrzebu jest Zofia Krystyna Gala 

W grudniu 2017 roku GOKSiR w Lipcach Reymontowskich wystąpił za pośrednictwem marszałka województwa łódzkiego do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego o uhonorowanie Czesława Kocemby Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.

5 lutego 2018 roku minister kultury przyznał to odznaczenie Czesławowi Kocembie.

Podczas uroczystego podsumowania działalności kulturalnej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich w dniu 11 lutego odznaczenie przyznane Czesławowi Kocembie odebrała Maria Kocemba – żona zmarłego.

Cześć jego pamięci.