Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR za 2017 rok

Aktualności, GOKSIR, KULTURA

11 lutego w GOKSiR odbyło się podsumowanie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2017 rok.  Imprezę uświetnili swoją obecnością: senator Rafała Ambrozik, poseł na sejm RP Grzegorz Wojciechowski, zastępca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Moniki Matusiewicz, wójt gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński, przewodniczącą Rady Gminy w Lipcach Reymontowskich Danuta Łaska, Honorowi Obywatele Gminy Lipce Reymontowskie: Zbigniew Ciemny i Marcel Szytenchelm.

W uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury ludowej i kultury polskiej w dniu 5 lutego br. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” pan Minister przyznał:
– Czesławowi Kocembie – mistrzowi harmonii trzyrzędowej, wieloletniemu kierownikowi kapel zespołów ludowych w Łyszkowicach i A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, wychowawcy kilku pokoleń harmonistów w tym obecnych członków  A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, laureatowi wielu konkursów i festiwali.
– Jerzemu Murgrabia – twórcy Muzeum Czynu Zbrojnego, odtwórcy roli „Boryny” w widowisku „Wesele Boryny” od 22 lat.

Medal „Gloria Artis” wręczył senator Rafał Ambrozik.

Medal przyznany dla p. Czesława Kocemby odebrała żona Maria Kocemba (Czesław Kocemba zmarł 6 lutego).

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:
– Zofia Białek – członkini A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta – od 31 lat, członkini zespołów śpiewaczych Lipconki i Miriam, aktywna członkini KGW w Lipcach Reymontowskich
– Irena Szychowska– członkini A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta – od 41 lat, odtwórczyni roli „Dominikowej”  w widowisku „Wesele Boryny” – od 5 lat, przewodnicząca KGW w Lipcach Reymontowskich od ponad 10 lat, członkini zespołów śpiewaczych Lipconki i Miriam
– Jan Wawrzyn – długoletni członek A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, członek różnych zespołów folklorystycznych w regionie łowickim, w tym zespołu w Łyszkowicach – ponad 18 lat, propagator folkloru łowickiego – od ponad 50 lat.

Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczył poseł na sejm RP – Grzegorz Wojciechowski.

Kolejnym punktem imprezy było „Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika 2017 roku”.
Wśród najlepszych czytelników znaleźli się: Vanessa Domagała – z Lipiec Reymontowskich (lat 9), Adrian Duda – z Drzewiec (lat 8), Paulina Duda – z Mszadli (lat 16), Urszula Pryk z Chlebowa i Teresa Swęd z Drzewiec.

Podczas imprezy pamiątkową tabliczkę WOŚP otrzymali p. Edyta i Mariusz Latek oraz p. Zbigniew Ciemny, którzy podczas 26. Finału WOŚP wylicytowali Lipieckie Złote Serduszka WOŚP.

Pamiątkowymi kubkami uhonorowano również najbardziej aktywnych wolontariuszy WOŚP. Kubki otrzymali: Andrzej Pryk – student UKW, członek „ Zespołu Bez Nazwy”, Maria Kuchta – studentka UKW, dawna pracownica GOKSiR oraz Marysia Pryk, Paulina Głogowska i Karolina Fraszczyk – uczennice Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich.

Podziękowanie WOŚP otrzymała również p. Marta Czajka – szefowa sztabu WOŚP.

Pamiątkową statuetką za pomoc i owocna współpracę dla GOK w Bolimowie odebrała p. Irena Śmigiera – Milewska – dyrektor GOK w Bolimowie.

W dalszej części imprezy przedstawiona została prezentacja multimedialna działalności kulturalnej GOKSiR w 2017 roku.

W części artystycznej wystąpiły zespoły działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie:
– grupy taneczne Fresh Dance;
– zespół śpiewaczy „Lipconki/Miriam”;
– „Zespół bez Nazwy” ;
– Bogusława Drzewiecka;
– Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta.

Dla wszystkich gości przygotowano słodki poczęstunek.