Uniwersytet Każdego Wieku

EDUKACJA

W dniu 15 listopada wykład pn. ”Ku pamięci Henryka Sienkiewicza” dla słuchaczy UKW wygłosiła Pani Danuta Łaska – Przewodnicząca Rady Gminy, Prezes Fundacja im. Wł. St. Reymonta.
W tym dniu przypadała 100 rocznica śmierci pisarza, a rok 2016 został ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Należy dodać, iż oprócz studentów UKW wykładu wysłuchała grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipce Reymontowskie.
Po wykładzie studenci wspólnie śpiewali pieśni o charakterze patriotycznym, nawiązując w ten sposób do Święta Niepodległości.