PROTOKÓŁ JURY Konkursu pn.: Czytanie fragmentu powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

PROTOKÓŁ JURY

Konkursu pn.: Czytanie fragmentu powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta

Lipce Reymontowskie, 7 maja 2021 roku

Jury w składzie:
Alina Szulc – przewodnicząca
Agata Cieślak – członek
po wysłuchaniu 14 prezentacji w 2 kategoriach wiekowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
 
kategoria I (kl. I-III)
NAGRODY
1. Aleksandra Marat – S.P. w Drzewcach
2. Marcel Dura – S.P. w Drzewcach
WYRÓŻNIENIE
Natalia Chmurska – S.P. w Lipcach R.
 
kategoria II (kl. IV-VIII)
NAGRODY
Aleksandra Marat – S.P. w Drzewcach
Krzysztof Supera – S.P. w Drzewcach
Barbara Bakalarska – S.P. w Drzewcach
Adrian Duda – S.P. w Drzewcach
Paulina Rejnus – S.P. w Drzewcach
Jakub Dura – S.P. w Drzewcach
WYRÓŻNIENIA
Dominika Krupa – S.P. w Drzewcach
Maja Dziuda – S.P. w Drzewcach
Aleksandra Maj – S.P. w Drzewcach
Roksana Duda – S.P. w Drzewcach
Mateusz Skóra – S.P. w Drzewcach
 
Nagrody, ufundowane przez GOKSiR w Lipcach Reymontowskich, uczestnicy konkursu (uczniowie szkoły w Drzewcach) będą mogli odebrać
w Szkole Podstawowej w Drzewcach od 17 maja br.
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
 
Uczniów Szkoły Podstawowej w Drzewcach możecie obejrzeć i posłuchać na profilu szkoły https://www.facebook.com/profile.php?id=100047472917975
 
Zachęcamy!!!