BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Aktualności, GOKSIR, SPORT

 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN

I. Cel imprezy:

– Upamiętnienie  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

II. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

III. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się w dniu 7 października ( niedziela) o godz. 15.00
Zbiórka na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich.

IV. Uczestnictwo

W biegach może startować każdy, kto nie posiada przeciwskazań lekarskich
do uprawiania biegów. Wcześniej należy wypełnić i podpisać formularza rejestracyjny. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic (opiekun prawny) podpisuje zgodę na udział w biegu.

V. Dystans

Wszyscy uczestnicy biegu będą mieli do przebiegnięcia dystans 1918 metrów, różną techniką, np. bieg, marszobieg itp.  Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Bieg ma wymiar symboliczny – Upamiętniający  100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości i każdy uczestnik w nim biorący udział jest zwycięzcą.

VI. Pamiątki:

  • Pierwszych 50 zgłoszonych osób otrzyma na starcie biegu pamiątkową koszulkę, w której pobiegnie, numer startowy, kotylion i znaczek a po ukończeniu biegu na mecie pamiątkowy medal.
  • Przed rozpoczęciem biegu dalszych 20 zgłoszonych osób otrzyma pamiątkowy numer startowy, kotylion upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz pamiątkowy znaczek.
  • Pozostali uczestnicy biegu otrzymają kotyliony
  • Najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu otrzyma pamiątkową statuetkę.
  • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają: ciepły posiłek (zupę) oraz ciepły napój.
  • Przewidujemy również nagrodę niespodziankę.
  • Wśród uczestników biegu rozlosowany zostanie 5 upominków – niespodzianek.

VII.  Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są w GOKSiR oraz w dniu biegu na stadionie do godz. 15.00

VIII. Postanowienia końcowe

  • Organizatorzy zapewniają dla wszystkich biegaczy:

– opiekę medyczną;
– zabezpieczenie trasy biegowej ( trasa biegu jest bezpieczna), prowadzi po bieżni stadionu              i drogach gruntowych ( bez dróg asfaltowych)

– osobne szatnie dla mężczyzn i kobiet;

– obsadę sędziowską

  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.