ZAWODY STRZELECKIE z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Aktualności, GOKSIR

Zawody strzeleckie
z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości
Strzelnica „Poligon” w Zapadach
2 września 2018 roku

 

Regulamin

I Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
– w ramach operacji: „Imprezy Rekreacyjno-Sportowe z GOKSiR w Lipcach Reymontowskich”

II Termin i miejsce:
2 września 2018 roku, godz. 9.00 Strzelnica „Poligon” w Zapadach gm. Godzianów

III Cel:
– uczczenie 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

IV Adresaci:
– w zawodach mogą brać udział mieszkańcy gminy Lipce Reymontowskie i mieszkańcy gmin zrzeszonych w LGD „Gniazdo” na podstawie wcześniejszego zgłoszenia

V Kategorie:
Kobiety: 
– kbks, pistolet „Margolin”, karabin AR-15
Mężczyźni:
– kbks, pistolet „Margolin”, karabin AKM-47
Pozycje stojące, odległość 25 m, 3 strzały próbne + 5 ocenianych

VI Punktacja:
– o kolejności w poszczególnych broniach decyduje suma uzyskanych punktów w 5 strzałach,
a gdyby była równa w 2  ew. więcej przypadkach decyduje ilość 10, 9, 8 itd.
Suma uzyskanych punktów w 3 broniach decyduje o zajęciu miejsca w  wieloboju.
W przypadku równej ilości punktów o końcowym wyniku decyduje:
1) wynik z kbks (nie miejsce)
2)  wynik z pistoletu „Margolin” (nie miejsce)
3)  ilość 10, 9, 8, …itd.

VII Zgłoszenia:
w GOKSiR do dn. 29 sierpnia, do godz. 16.00
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

VIII Nagrody:
3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn w poszczególnych broniach zdobywają medale
a w wieloboju statuetki (puchary).

Uwaga:
W celu stworzenia możliwości zdobycia nagrody przez większe grono startujących zawodników i zawodniczek jeżeli startująca osoba zdobędzie statuetkę nie może zdobyć medalu. Można zdobyć tylko 1 medal. Jeśli ktoś zajął w innej konkurencji miejsce 1-3,  medal odbierze osoba, która zajęła kolejne miejsce ew. miejsca.

IX Postanowienia końcowe:
W zawodach mogą startować tylko osoby pełnoletnie.
Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
Osoby będące po spożyciu alkoholu nie zostaną dopuszczone do zawodów.
Obsługę strzelania zapewniają pracownicy strzelnicy.
Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się obowiązkowe przeszkolenie wszystkich zawodników biorących udział w zawodach w sprawie bezpieczeństwa i zapoznanie
z regulaminem strzelnicy. Po przeszkoleniu każda osoba startująca w zawodach przed rozpoczęciem strzelania własnoręcznie wpisuje się do „księgi strzelań” potwierdzając przeszkolenie oraz zaznajomienie się z regulaminem.
Każdy startujący otrzyma stopery do uszu bądź słuchawki zabezpieczające  narząd słuchu.
Po zakończeniu strzelania zapraszamy na kiełbaskę z grilla.
Każdy uczestnik zawodów otrzyma również kotylion upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz pamiątkowy znaczek z zawodów.
Koszty wynajmu strzelnicy, broni i amunicji oraz obsługi i poczęstunku pokrywa w całości GOKSiR w ramach projektu unijnego.

Uczestnicy zawodów są objęci ubezpieczeniem. 

Uwaga:
Spóźnienie się na strzelnicę powyżej 15 min. (po godz. 9.15) eliminuje z udziału w zawodach – brak przeszkolenia! Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. Stanowiska strzeleckie są zadaszone. Teren strzelnicy jest odkryty, proponujemy zabranie czapeczki i okularów przeciwsłonecznych lub optycznych. Dla osób, które nie będą posiadały okularów własnych zapewni je obsługa strzelnicy (ochrona oczu).

Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie. Z Godzianowa należy udać się w kierunku Skierniewic (przez Zapady i Rowiska). Za mostem, tuż przed znakiem informującym
o wjeździe do miejscowości Zapady ok. 1,5 km od Godzianowa należy skręcić w lewo w drogę asfaltową (węższą). Następnie należy dojechać do posesji Zapady nr 32 (duży żółty dom) i skręcić w lewo  – są oznaczenia, dalej poprowadzą już tablice informacyjne o strzelnicy (za mostem skręcić w lewo – wg. oznaczenia; na pierwszym rozjeździe prosto – wg. oznaczenia, na kolejnym rozjeździe w prawo – wg. oznaczenia).Ewentualnie w GPS wpisać adres: „Zapady 32”.

Uwaga: ze względu na kiepski stan drogi dojazdowej do strzelnicy proponujemy udać się
na zawody samochodem z wyższym zawieszeniem; ew. zalecamy bardzo wolny i uważny przejazd pewnych odcinków drogi.

Osoby, które wolą dojechać do strzelnicy w grupie zapraszamy na zbiórkę przy GOKSiR, o godz. 8.40.