Wykład UKW – “Czynna ochrona przyrody”.

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

7 czerwca 2018 roku odbył się ostatni już w tym roku akademickim wykład UKW.
Poprowadziła go pani mgr Agnieszka Pruszkowska, główny specjalista  do spraw ochrony przyrody z  Oddziału  Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Temat wykładu to „Czynna ochrona przyrody”.
Słuchacze dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat ptaków zamieszkujących okoliczne pola i lasy oraz różnych typach ich gniazdowania.
Dzisiejszy świat zostawia coraz mniej przestrzeni dla przyrody. Wykładowczyni w barwny sposób przedstawiła sposoby, co należy zrobić by uczynić otoczenie bardziej przyjaznym dla ptaków, drobnych ssaków i owadów. Zaprezentowała różne typy budek lęgowych dla ptaków, trzmieli i nietoperzy. Wykład ilustrowany był barwnymi slajdami. Słuchacze otrzymali też broszurki o ptakach, owadach, płazach i ssakach zamieszkujących Bolimowski Park Krajobrazowy.