Uniwersytet Każdego Wieku

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

17 listopada odbyło się spotkanie UKW nt. „Wybrane zagadnienia z dziejów polskich powstań narodowych XIX w.” wygłoszone przez dr Marcina Stasiewicza.

Wykładowca przedstawił historię Polski podczas zaborów i licznych powstań, pomimo których nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r.

Na zakończenie spotkania słuchacze UKW zaprezentowali kilka pieśni o charakterze patriotycznym, które przygotowały Panie zrzeszone w zespole śpiewaczym ,,Lipconki/Miriam”.