Jubileusz KGW Lipce Reymontowskie

Aktualności, GOKSIR, KULTURA

11 listopada odbyły się uroczystości jubileuszu 85 – lecia działalności KGW w Lipcach Reymontowskich.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji byłych i obecnych członkiń KGW.
Następna część obchodów odbyła się w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich.
Zebranych na uroczystości gości i członkinie KGW powitała p. Irena Szychowska – przewodnicząca KGW od 1989 roku.
Historie działalności KGW przedstawiła p. Zofia Wielec.

Jubilatki otrzymały życzenia i nagrodę w postaci piecyka elektrycznego od wójta Gminy Lipce Reymontowskie – Jerzego Czerwińskiego, przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie – Danuty Łaskiej i sekretarz gminy Jolanty Bartosik.
Nagrodę w wysokości 500 zł ufundował dla jubilatek SKR Lipce Reymontowskie – o czym poinformowała Jadwiga Kabat – Prezes SKR Lipce Reymontowskie.
Jubilatki otrzymały życzenia i upominki od A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta i wcześnie od GOKSIR w Lipcach Reymontowskich.

Panie z KGW Lipce Reymontowskie – wykonały wesołe piosenki o swojej pracy w KGW i zaprosiły do wspólnego śpiewu.

W trakcie imprezy można było podziwiać specjalnie przygotowaną wystawę 85 – letniej działalności  KGW Lipce Reymontowskie.