Angielski 50+

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

Kurs Języka Angielskiego 50+

Po wielu utrudnieniach związanych z pandemią w GOKSiR wznowiono warsztaty z języka angielskiego dla osób powyżej 50 r.ż. Kurs potrwa do końca lipca br. i zakończy się egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów.

Przypominamy, że projekt obejmuje realizację szkoleń z języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych. Uczestnicy zrealizowali już ponad połowę planowanych zajęć oraz przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Mamy nadzieję, że wymuszone przez pandemię przerwy w nauce, przyczyniły się wyłącznie do utrwalenia poznanego dotychczas materiału.