Szkolenia komputerowe dla dzieci on-line

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

Szkolenia komputerowe dla dzieci on-line

Od 20 kwietnia do 20 maja br. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich prowadził zdalne szkolenia komputerowe dla dzieci za pomocą narzędzia Teams. Zajęcia nt. „Kompetencje medialne” realizowane były w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim”.

W szkoleniu udział wzięło 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich, którzy przez 31 godzin lekcyjnych poznawali i utrwalali wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Poznali zawiłości netykiety a także sposoby na prezentowanie się w sieci. Nauczyli się także rozpoznawać nieprawdziwe treści i dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z portali internetowych. Dowiedzieli się również w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze.

Zdobyta przez młodych uczestników wiedza i umiejętności pozwoli im w pełni funkcjonować w świecie medialnym. Umożliwi na świadome i skuteczne korzystanie z narzędzi, które ułatwiają komunikację, służą nauce i zabawie. Reasumując, wiedzę tę wykorzystają w codziennym życiu.

Na zakończenie warsztatów komputerowych każdy z uczestników otrzymał upominek ufundowany przez lipiecki ośrodek kultury.

GOKSiR dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę” pozyska nowy sprzęt komputerowy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).