Wystawa retro – stare taśmy

Aktualności, EDUKACJA, GOKSIR

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Lipieckiego Uniwersytetu Każdego Wieku, podczas którego słuchacze obejrzeli stare nagrania nawiązujące m.in. do postaci Wł. St. Reymonta oraz zespołu „Wesele Boryny”. Prezentacje filmowe przygotował i omówił p. Leszek Kłąb. Studenci obejrzeli następujące filmy:

W hołdzie Władysławowi Reymontowi  z 1987 roku w reż. Włodzimierza Szpaka.
Film biograficzny poświęcony Władysławowi Reymontowi. Refleksyjne wspomnienia o laureacie nagrody Nobla wspierały materiały ikonograficzne dotyczące wielkiego pisarza i jego twórczości oraz nawiązujące do tematyki „Chłopów”.

Wesele Boryny z 1983 roku w reż. Ziemowita Janowskiego
Film dokumentalny przedstawiający historię Amatorskiego Zespołu Regionalnego
im. Władysława Stanisława Reymonta, który w 1983 roku świętował półwiecze swojej działalności artystycznej.

Tam, gdzie pisał Reymont  z 1967 roku w reż. Kazimierza Muchy
Film dokumentalny zrealizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta, ukazujący Lipce Reymontowskie, gdzie powstawała powieść „Chłopi” i gdzie do dziś kultywowane są tradycje inscenizacji scen z powieści.

Sęki i drzazgi z 1983 roku w reż. Stanisława Manturzewskiego
Film biograficzny o Wincentym Witosie, polityku i działaczu ruchu ludowego, będący jednocześnie próbą spojrzenia na sprawę chłopską w najnowszej historii Polski.