Podsumowanie działalności rekreacyjno-sportowej połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym

Aktualności, GOKSIR, SPORT
1 lutego w GOKSiR odbyło się podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2019 rok połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym grup parafialnych.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Mirosław Belina – starosta skierniewicki, Marek Sałek – wójt gminy Lipce Reymontowskie wraz z małżonką Karoliną Sałek, Jolanta Bartosik – sekretarz gminy, Anna Czajka – przewodnicząca Rady Gminy, radni Rady Gminy Lipce Reymontowskie, ks. kan. Janusz Zabłocki – proboszcz lipieckiej parafii, ks. Bartłomiej Borowski – wikariusz, Marek Skiba – prezes LGD „Gniazdo”, Tadeusz Kruk – wiceprezes Rady Powiatowej LZS i wiceprezes OZPN Skierniewice, Rafał Poznański – trener Młodzieżowej Akademii Młodych Orłów PZPN, Sławomir Kraska – trener Młodzieżowej Akademii Młodych Orłów PZPN, Arkadiusz Noga – koordynator szkółek piłkarskich PZPN a także sponsorzy i przyjaciele szkółki piłkarskiej oraz lipieckiego ośrodka kultury.
 
Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrał ks. kan. Janusz Zabłocki, który złożył najlepsze życzenia młodym piłkarzom, ich rodzinom oraz wszystkim zgromadzonym. Ciepłe słowa ze strony księdza proboszcza rozpoczęły wspólne dzielenie się opłatkiem.
 
W dalszej części imprezy zostały przedstawione prezentacje multimedialne podsumowujące działalność rekreacyjno-sportową GOKSiR oraz działalność Szkółki Piłkarskiej GOKSiR za 2019 rok.
 
W części artystycznej wystąpiły zespoły taneczne Fresh Dance działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie oraz odbyły się pokazy iluzjonisty.
 
Jednym z głównych punktów imprezy było wręczenie wszystkim zawodnikom Szkółki Piłkarskiej upominków w postaci czapek z daszkiem, czapek treningowych, fotografii zawodników oraz kalendarzy szkółki.
 
Szczególne upominki otrzymali młodzi piłkarze, którzy uczestniczą w życiu lipieckiego Kościoła. Ministrantom będącym jednocześnie zawodnikami szkółki piłkarskiej księża wręczyli piękne albumy.
 
Szkółka Piłkarska GOKSiR postanowiła uhonorować rodziców, którzy w czynie społecznym pomagali przy modernizacji stadionu. Podziękowania otrzymali: Przemysław Marat, Witold Pietrowski, Mariusz Latek, Leszek Kubik, Tadeusz Kuchta, Mariusz Czajka, Wojciech Markus, Arkadiusz Barańczyk, Marek Pryk, Arkadiusz Muruk, Roman Kuciński, Aleksander Nowak, Piotr Dróżka, Marek Markowicz, Tomasz Żurawski, Arkadiusz Pabianek i Anna Dziedzińska.
 
W trakcie imprezy podziękowanie od dzieci i rodziców w postaci pamiątkowych fotografii oraz koszulki Realu Madryt otrzymał Sławomir Supera – trener koordynator, prezes Szkółki Piłkarskiej.
 
Pamiątkowe fotografie oraz kalendarze otrzymali sponsorzy i przyjaciele Szkółki Piłkarskiej:
Anna i Grzegorz Piechota – Firma GAMA SPORT Łódź
Łukasz Głuszcz – przedstawiciel firmy MILEX
Radosław Starzec– przedstawiciel firmy MICHTRANS
Teresa i Waldemar Kolary – Firma Kolary
Justyna i Wojciech Markus – Firma Kolary
Agnieszka i Marcin Snopek – Firma Tom-Dar Łyszkowice
Edyta i Mariusz Czajka – Skład Handlowy Lipce Reymontowskie
Tadeusz Kruk – wiceprezes Rady Powiatowej LZS Skierniewice i wiceprezes OZPN, Marek Skiba – prezes LGD „Gniazdo”, ks. kan. Janusz Zabłocki, ks. Bartłomiej Borowski, Jolanta Bartosik – sekretarz Gminy Lipce Reymontowskie.
 
Podczas imprezy wręczono również pamiątkowe koszulki osobom, które w sposób szczególny przysłużyły się dla Szkółki Piłkarskiej GOKSiR. Koszulki otrzymali:
Marek Sałek – wójt gminy Lipce Reymontowskie;
Anna Czajka – przewodnicząca Rady Gminy;
Michał Śmiechowski – wiceprezes Szkółki Piłkarskiej GOKSiR;
Mirosława Belina – starosta skierniewicki.
W uznaniu za zasługi dla rozwoju spotu dyrektor i pracownicy GOKSiR wręczyli pamiątkową koszulkę, Sławomirowi Superze – trenerowi koordynatorowi Szkółki Piłkarskiej.
 
Imprezę zakończyła dyskoteka, którą poprowadził Dj. Czarny.
 
Dla wszystkich gości przygotowany był słodki poczęstunek, którego fundatorami byli: ks. kan. Janusz Zabłocki – proboszcz lipieckiej parafii, rodzice dzieci komunijnych oraz GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.